Termin szkolenia gwarantowany
10.12.2020

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych i miejskich urzędów pracy. Dodatkową korzyścią jest wymiana doświadczeń na czacie z innymi uczestnikami szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych i miejskich urzędów pracy zaangażowanych we wdrażanie projektów oraz dla pracowników wojewódzkich urzędów pracy rozliczających i kontrolujących projekty powiatowych i miejskich urzędów pracy.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

10.12.2020 (Czwartek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych/miejskich urzędów pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie, w tym związane z nowym zadaniem, grupą docelową i wskaźnikami powiązanymi z Tarczą antykryzysową.

Nowa podstawa pomocy de minimis.

Tarcza antykryzysowa a kumulacja pomocy de minimis.

Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Wytycznych w zakresie kontroli, Wytycznych w obszarze rynku pracy.

Zmiany w umowie pomiędzy projektem powiatowego/miejskiego urzędu pracy a projektem współfinansowanym z EFS.

Koszty kwalifikowane w ramach Tarczy antykryzysowej.

Rozliczanie Tarczy antykryzysowej w SL2014, w tym trudne przypadku np. powtórzony uczestnik w różnych zadaniach.

Wydatki niekwalifikowalne.

Co z kwalifikowalnością VAT z art. 15 zzc?

Korekty finansowe po zakończeniu projektu, w tym związane z Regułą proporcjonalności.

Naliczanie należności w projekcie w trakcie oraz po zakończeniu realizacji.

Windykacja należności od uczestnika projektu.

Umorzenie należności.

Uproszczone metody rozliczania wydatków – zalecenia Komisji Europejskiej na nową perspektywę.

Stawki jednostkowe w projektach rynku pracy przykłady z woj. zachodniopomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Metody mieszane stosowane w innych krajach.

Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii – specustawa funduszowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Realizacja projektów przez urzędy pracy w okresie pandemii (szkolenie online)

Online, 10.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi