01.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, z zasadami publikacji zawieranych umów, oraz pojęciem i przykładami korupcji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie.

Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

01.12.2023 (Piątek)

Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej:

  • pojęcie prywatności osoby fizycznej,
  • analiza orzecznictwa.

Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?

Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne, co do której należy publikować umowy o pracę.

Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa:

  • czym się od siebie różnią?

Czy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?

Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?

Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?

Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.

Czy należy raportować umowy o dostawę mediów?

Czy należy raportować umowy ramowe?

  • pojęcie umowy ramowej.

Zasady publikacji umów barterowych.

Czy umowy, które nie posiadają kwoty (np. umowa darowizny) podlegają publikacji?

Formy czynności prawnych:

  • w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.

Umowa ustna a faktura:

  • czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?

Umowa ustna a obowiązek publikacji.

Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?

Na kim ciąży obowiązek raportowania?

Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?

  • planowane zmiany przepisów w tym przedmiocie.

Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów:

  • co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.

Termin publikacji:

  • od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?

Jakie informacje dot. umów podlegają raportowaniu?

Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?

W jakim terminie należy dokonać obowiązku zaraportowania?

Czy za brak publikacji grożą sankcje?

Wady i zalety ustawy.

Problematyka umów marketingowych a korupcja.

Zagrożenia związane z zawieraniem umów dot. sponsoringu, consultingu, analiz, ekspertyz itp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-11-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem planowanej nowelizacji

Online, 01.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi