09.05.2024

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych podczas rekrutacji i selekcji. Dodatkowo omówione zostaną zaawansowane techniki rozwoju pracowników oraz sposoby i zasady ich wdrażania. Ponadto omówione zostanie miejsce naboru w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem opisu stanowiska oraz odniesienie polityki naboru do innych obszarów ZZL.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek kadrowych (zespołów ZZL) a także innych osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne i dokonujących wyboru nowych pracowników.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.05.2024 (Czwartek)

Nabór w administracji publicznej:

  • nabór a dobór,
  • rekrutacja (zasady, metody)
  • selekcja (cel, techniki)
  • budowa polityki naboru w organizacji,
  • cykl związany z naborem.

Najnowsze techniki selekcji sprawdzone i polecane:

  • czynniki wpływające na wybór metody selekcji,
  • wywiad behawioralny,
  • prezentacje,
  • studium przypadku,
  • zasady przeprowadzania próbek pracy,
  • dyskusje grupowe,
  • testy psychometryczne,
  • assessment centre.

Ocena kompetencyjna kandydatów do pracy:

  • podstawowe definicje,
  • rodzaje kompetencji,
  • sposoby pomiaru kompetencji,
  • zasady pomiaru kompetencji,
  • osoby odpowiedzialne za pomiar kompetencji,
  • lista kompetencji i ich definicje,
  • podział kompetencji,
  • skale pomiaru kompetencji,
  • wskaźniki pomiaru,
  • ważność kompetencji,
  • profile kompetencji a rekrutacja i selekcja.

Nabór i rozwój a inne obszary ZZL:

  • nabór a program ZZL,
  • nabór a opis stanowiska,
  • nabór a motywowanie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Skuteczna rekrutacja i selekcja w jednostkach sektora publicznego

Online, 09.05.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi