Termin szkolenia gwarantowany
07-08.06.2021
Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych podczas rekrutacji i selekcji. Dodatkowo omówione zostaną zaawansowane techniki rozwoju pracowników oraz sposoby i zasady ich wdrażania a także racjonalne zarządzanie szkoleniami. Ponadto omówione zostanie miejsce naboru i rozwoju w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem opisu stanowiska oraz odniesienie polityki naboru i rozwoju do innych obszarów ZZL.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek kadrowych (zespołów ZZL), a także innych osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne i dokonujących wyboru nowych pracowników oraz odpowiadających za rozwój pracowników w służbie cywilnej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.06.2021 (Poniedzialek)

BLOK I: METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Nabór w służbie cywilnej:

  • nabór a dobór,
  • rekrutacja (zasady, metody),
  • selekcja (cel, techniki),
  • budowa polityki naboru w organizacji,
  • cykl związany z naborem zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Służby Cywilnej z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 6 Szefa  Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 (porównanie najnowszych standardów ZZL w służbie cywilnej).

Najnowsze techniki selekcji sprawdzone i polecane w służbie cywilnej oraz narzędzia:

  • czynniki wpływające na wybór metody selekcji,
  • wywiad behawioralny,
  • prezentacje,
  • studium przypadku,
  • zasady przeprowadzania próbek pracy,
  • dyskusje grupowe,
  • testy psychometryczne,
  • assessment centre.

Ocena kompetencyjna kandydatów do pracy w administracji publicznej:

  • podstawowe definicje,
  • rodzaje kompetencji,
  • sposoby pomiaru kompetencji,
  • zasady pomiaru kompetencji,
  • osoby odpowiedzialne za pomiar kompetencji,
  • lista kompetencji i ich definicje w służbie cywilnej,
  • podział kompetencji,
  • skale pomiaru kompetencji,
  • wskaźniki pomiaru,
  • ważność kompetencji,
  • profile kompetencji a rekrutacja i selekcja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

08.06.2021 (Wtorek)

BLOK II: SYSTEM ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI I NOWOCZESNEGO ROZWOJU PRACOWNIKÓW W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w Urzędzie:

  • zasady tworzenia polityki szkoleniowej w Urzędzie,
  • analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
  • analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodę luki kompetencyjnej,
  • sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie,
  • budżet szkoleniowy a Roczny Plan Szkoleń,
  • ocena realizacji Rocznego Planu Szkoleń,
  • ocena przebiegu i efektywności szkoleń (zasady, techniki i narzędzia),
  • plan oceny realizacji szkoleń w Urzędzie,
  • ocena szkoleń według D. Kirkpatrica.

Rozwój pracowników w służbie cywilnej:

  • standardowa ścieżka rozwoju:
   • cele tworzenia IPRZ,
   • zasady tworzenia IPRZ,
   • miejsce IPRZ w strategii ZZL,
   • korzyści z tworzenia IPRZ w Urzędzie,
   • sposoby wykorzystania IPRZ w programach rozwojowych;
  • szybka ścieżka rozwoju:
   • dla kogo powinna być skierowana,
   • zasady tworzenia,
   • miejsce szybkiej ścieżki rozwoju w strategii ZZL,
   • wykorzystanie szybkiej ścieżki rozwoju w programach rozwojowych;
  • zarządzanie talentami:
   • jak planować sukcesję Urzędu,
   • pozyskiwanie talentów,
   • ocena potencjału talentów,
   • rozwój talentów,
   • zarządzanie talentami – wdrożenie strategii,
   • podział obowiązków i ról w ZT.

Rozmowy rozwojowe w służbie cywilnej:

  • techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych,
  • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
  • rozmowa rozwojowa w służbie cywilnej,
  • sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
  • najczęściej popełniane błędy.

Nabór i rozwój a inne obszary ZZL:

  • nabór i rozwój a program ZZL,
  • nabór i rozwój a opis stanowiska,
  • nabór i rozwój a motywowanie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 849 zł, I dzień szkolenia: 449 zł, II dzień szkolenia: 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-06-2021)
 • Całe szkolenie: 949 zł, I dzień szkolenia: 549 zł, II dzień szkolenia: 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Najnowsze metody rekrutacji i selekcji w służbie cywilnej z uwzględnieniem systemu zarządzania szkoleniami oraz nowoczesnego rozwoju pracowników

Online, 07.06.2021 - 08.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi