Termin szkolenia gwarantowany
30.10.2020

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące rozliczeń podatku VAT. Na szkoleniu w praktyczny sposób wskazane zostaną zasady bieżących rozliczeń z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej.

Dzięki szkoleniu uczestnicy pozyskają wiedzę na temat najnowszych zmian i interpretacji oraz zasady ich wdrożenia.

W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady rozliczania podatku VAT w oświacie i pomocy społecznej oraz wpływ na prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów po wydaniu interpretacji MF. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy rozliczeń podatku VAT po zmianach.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT w ośrodkach pomocy społecznej (OPS), centrach usług wspólnych (CUW), powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR), domach pomocy społecznej (DPS), szkołach, przedszkolach oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.10.2020 (Piątek)

Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, czy zadania podlegają ustawie VAT.

Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.

Czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Czynności z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego:

  • usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana w tym sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom,
  • organizacja obozów, kolonii przez szkołę,
  • wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
  • usługi zakwaterowania w bursach i internatach,
  • pomoc społeczna.

Omówienie warunków wyłączenia z opodatkowania zadań oświatowych i pomocy społecznej.

Czy i od kiedy stosować zakres wyłączenia?

Czy dokonać korekty wstecznej, a jeśli tak to od jakiego okresu?

Jaki wpływ interpretacja ogólna MF nr PT1.8101.3.2019 oraz zmiana zasad rozliczania będzie miała na częściowe odliczenia proporcją i prepoporcją?

Korekta odliczeń czy wstecz czy na bieżąco?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-10-2020)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie podatku VAT po wydaniu interpretacji ogólnej MF w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej (szkolenie online)

Online, 30.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi