Termin szkolenia gwarantowany
17.04.2019

Środa

Gdańsk
od PLN
Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014: Kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014, jakie ma uprawnienia i jaką odpowiedzialność? Jak poruszać się w systemie SL2014? Do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014? Jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014? Co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemieSL2014, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?
 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020.
NULL
Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów krajowych i regionalnych 2014-2020.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.04.2019 (Środa)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie:

 • uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta,
 • odpowiedzialność karna – jakich czynności dotyczy w systemie SL2014?
 • zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów,
 • skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu.

Harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Zamówienia publiczne - zgłaszanie informacji o zamówieniach publicznych i przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami.

Dokumentacja – nowa zakładka w systemie – jak z niej mądrze korzystać?

Wniosek o płatność:

 • rejestracja wniosku o płatność – rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy).

Uzupełnienie postępu rzeczowego we wniosku o płatność.

12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Wniosek o płatność – c.d.:

 • uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych, ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu.

Obsługa wniosku o płatność:

 • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
 • czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
 • gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?
 • co jeśli nasz wniosek ma błędy?
  • procedura wycofania wniosku o płatność,
  • procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku.

Korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu.

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.

Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach:

 • korespondencja z Opiekunem projektu,
 • baza personelu – dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?

Dyskusja i konsultacje z trenerką.  

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 - wnioski o płatność, harmonogramy płatności, korespondencja i zamówienia publiczne - dla beneficjentów i partnerów

Gdańsk, 17.04.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi