Termin szkolenia gwarantowany
14.05.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 9 września 2019r, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne,
 • znać zasady rozliczania nowych ryczałtów w projektach,
 • znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych.

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

NULL
Czas trwania
9:00-14:30
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym ocenę kwalifikowalności wydatków w ramach weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.05.2020 (Czwartek)

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020 po zmianach:

 • ocena kwalifikowalności wydatku,
 • matryca logiczna kwalifikowalności,
 • zakaz podwójnego finansowania wydatków – w praktyce projektów,

Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020r:

 • projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania w nowych konkursach 2020,
 • koszty pośrednie – nowe podejście,
 • środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy,
 • trwałość projektów EFRR, FS i EFS – istotne zmiany,
 • najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń.

Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące od 9 września 2019 r.:

 • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
 • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
 • zasada konkurencyjności – co nowego?
 • sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte