Termin szkolenia gwarantowany
14.05.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 9 września 2019r, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne,
 • znać zasady rozliczania nowych ryczałtów w projektach,
 • znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych.

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

NULL
Czas trwania
9:00-14:30
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym ocenę kwalifikowalności wydatków w ramach weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.05.2020 (Czwartek)

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020 po zmianach:

 • ocena kwalifikowalności wydatku,
 • matryca logiczna kwalifikowalności,
 • zakaz podwójnego finansowania wydatków – w praktyce projektów,

Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020r:

 • projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania w nowych konkursach 2020,
 • koszty pośrednie – nowe podejście,
 • środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy,
 • trwałość projektów EFRR, FS i EFS – istotne zmiany,
 • najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń.

Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące od 9 września 2019 r.:

 • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
 • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
 • zasada konkurencyjności – co nowego?
 • sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów unijnych (szkolenie online)

Internet, 14.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi