26.06.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie m.in. elementów umowy o prace, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu oraz istotę i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.

Prowadzący
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.06.2023 (Poniedzialek)

Rodzaje umów o pracę:

  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas określony,
  • umowa na czas nieokreślony,
  • rozwiązanie i wypowiedzenie umowy o pracę.

Elementy umowy o pracę.

Termin nawiązania stosunku pracy.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu:

  • zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – systemy i formy płac:

  • pojęcie wynagrodzenia za pracę,
  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • premia i nagroda pieniężna,
  • dodatki stawkowe i inne dodatki,
  • minimalne wynagrodzenie,
  • terminy wypłacania wynagrodzenia,
  • forma wypłaty,
  • niezbywalność prawa do wynagrodzenia.

Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:

  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • dodatek wyrównawczy,
  • wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i inne.

Rozliczenia publicznoprawne:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
   • obowiązki płatnika – zaliczka na podatek dochodowy,
   • skala podatku dochodowego od osób fizycznych,
   • zasady stosowania stawek podatkowych,
   • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek – ulga podatkowa,
   • ulga podatkowa dla klasy średniej (pierwsze półrocze 2022 r.),
   • zasady pobierania zaliczek – oświadczenia i wnioski pracownika,
   • Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy (pierwsze półrocze 2022 r.),
   • zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
   • ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
   • mikrorachunek podatkowy.
  • zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
   • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
   • rodzaje ubezpieczeń i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
   • ustalanie podstawy wymiaru składek,
   • ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   • dokonywanie opłat składek (terminy, numer rachunku składkowego).

Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).

Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe:

  • wysokość składki,
  • wpływ na podatek dochodowy,
  • ujęcie w deklaracji ZUS.

Potrącenia z wynagrodzeń:

  • potrącenia dokonywane bez zgody pracownika,
  • maksymalne kwoty potrąceń,
  • kwoty wolne od potrąceń,
  • kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
  • zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń,
  • kwoty wolne od potrąceń w czasie epidemii,
  • kwota wolna od potrąceń- niepełny wymiar czasu pracy,
  • potrącenia z umów zlecenia,
  • potrącenia ze świadczeń.

Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.

Sporządzanie deklaracji ZUS:

  • płatnik składek i ubezpieczony,
  • rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe,
  • nowe wzory deklaracji i raportów ZUS DRA i ZUS RCA od 01.01.2022.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wszystko o rozliczaniu umów o pracę – kompendium wiedzy

Online, 26.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi