Termin szkolenia gwarantowany
08.04.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć najnowsze rozstrzygnięcia sadów NSA, TSUE oraz inne skierowane zapytania w sprawie problematyki rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach im podległych, które wpływają lub będą wpływać na rzetelność rozliczeń. Dodatkowo wskazany zostanie wpływ zmian na rzetelność rozliczeń oraz na sprawozdawczość budżetową.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają kierunek zmian w zasadach rozliczania podatku oraz będą mogły na bieżąco sprawdzić rozliczenie podatku VAT bez uszczerbku dla dochodów. Zmiana stanowiska MF czy TSUE może spowodować konieczność korekt wstecznych a dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli na bieżąco przygotować się do zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

08.04.2021 (Czwartek)

Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż):

  • najnowsze orzecznictwa,
  • kiedy usługa a kiedy działania statutowe,
  • kiedy samoopodatkowanie w tym stawka VAT na OZE – zasady stosowania stawki preferencyjnej,
  • decyzja NSA odsyłająca do rozstrzygnięcia przez 7 sędziów – jakie skutki i problemy przy ewentualnym rozstrzygnięciu.

Zadania statutowe oświaty i pomocy społecznej zgodnie z Interpretacją Ogólną MF. Czy i kiedy można rozszerzyć na inne działania statutowe?

Problemy w odliczaniu podatku VAT i korekt rocznych w związku z Interpretacją Ogólna MF – na co zwrócić uwagę?

Użytkowanie wieczyste, przekształcenie, sprzedaż:

  • najnowsze stanowisko TSUE z 2021 r.
  • jak postąpić już z rozliczonymi transakcjami?
  • czy zmiana spowoduje oznaczenie w JPK symbolem GTU.

Dotacje do wozokilometrów w komunikacji miejskiej, kiedy opodatkować? Najnowsze orzecznictwo NSA i WSA.

Pomoc dla przedsiębiorców w okresie pandemii, ulgi, obniżki np. czynszów najmu, opłata za koncesje itd. a wpływ na podatek VAT i przepisy ustawy o finansach publicznych.

Wystawianie i ewidencjonowanie w JPK faktur korygujących po zmianach przepisów od 2021 r. Faktury korekty in minus, in plus, wymagana dokumentacja, oświadczenia i uzgodnienia warunków korekty, nowe obowiązki, kto może wystawiać korekty do końca roku wg starych zasad?

Dokumentowanie transakcji fakturami, fakturami na żądanie, fakturami do paragonu, fakturami wewnętrznymi, zbiorczymi zestawieniami a ewidencja JPK. Obowiązkowe dane na dokumentach – przykłady.

Kontrola i zalecenia NIK po kontroli w JST dotyczącej centralizacji:

  • wdrożenie centralizacji,
  • odliczenia,
  • ewidencja JPK,
  • MDR,
  • sposób prezentowania dochodów w JST.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie podatku VAT w samorządach w związku z ważnymi rozstrzygnięciami sądów NSA i TSUE w tym min.: użytkowanie wieczyste, opodatkowanie dotacji, wozokilometry, umorzenia i ulgi dla przedsiębiorców w związku z pandemią oraz inne

Online, 08.04.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi