24.04.2020

Piątek

9:00-15:00
Internet
499 PLN
Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:
  • kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014, jakie ma uprawnienia i jaką odpowiedzialność?
  • jak poruszać się w systemie SL2014?
  • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
  • jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
  • co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
  • jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie SL2014, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?
 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020.

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Uczestnik otrzyma materiały przed szkoleniem!

Metodyka
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • case studies
 • dyskusje
 • szkolenie online
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy także opiekunów projektów w instytucjach zarządzających i pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów i weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

24.04.2020 (Piątek)

System SL2014:

  • uprawnienia do działania w systemie a odpowiedzialność karna,
  • jak prawidłowo przydzielić pracę pracownikom w systemie SL2014.

Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu – część I:

  • harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja,
  • zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?,
  • dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?.

Wniosek o płatność – warsztat praktyczny:

  • rejestracja wniosku o płatność,
  • jak prawidłowo wypełnić wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego – case study na przykładzie projektu,
  • obsługa wniosku o płatność po stronie beneficjenta.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu:

  • prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,
  • dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków.

Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez opiekuna projektu.

Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu – część II:

  • pisma i wiadomości w Module Korespondencja,
  • Baza Personelu – dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?,
  • monitorowanie uczestników – czy tylko w projektach EFS?.

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Miejsce

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed (roboczy) i w dniu szkolenia.

Szkolenie będzie można obejrzeć za pomocą:

 • komputera/laptopa z systemem Windows:
  • Internet Explorer,
  • Microsoft Edge,
  • Firefox,
  • Chrome.
 • komputerów MAC (Apple):
  • Safari,
  • Firefox,
  • Chrome.
 • tabletu/smartphona (wymagana jest instancja aplikacji):
  • Andrioid,
  • iOS,
  • Windows Phone.

 

 

Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/04/2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/04/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/04/2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/04/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału
Koszt udziału nie obejmuje:
 • sprzętu komputerowego
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

SL2014 – jak prawidłowo dokumentować i rozliczać projekt? (szkolenie online)

Internet, 24.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi