Termin szkolenia gwarantowany
28.02.2022

Poniedzialek

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie do rozliczania projektu w systemie SL2014.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki nabędą umiejętności i wiedzę do rozliczania projektów poprzez system SL2014 zarówno w biurze, jak i w ramach pracy zdalnej oraz uzyskają odpowiedzi na pytania: kto powinien przygotowywać a kto wysyłać wnioski o płatność w systemie SL2014, jak przygotowywać i składać wnioski o płatność w systemie SL2014, jak prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem projektu, jak przygotować dokumenty oraz jak i kiedy załączać je do wniosku o płatność, jakie zakładki w systemie SL2014 są niezbędne w rozliczeniach.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych zaangażowanych w rozliczanie projektów unijnych oraz opiekunów projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.02.2022 (Poniedzialek)

System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją (uprawnienia, odpowiedzialność, logowanie do systemu, zakładki systemu).

Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu.

Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014:

  • harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja,
  • zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?
  • dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?

Wniosek o płatność:

  • rejestracja wniosku o płatność,
  • uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
  • obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta.

Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu.

Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach:

  • pisma i wiadomości w Module Korespondencja,
  • Baza Personelu – dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-02-2022)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-02-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014

Online, 28.02.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi