Termin szkolenia gwarantowany
02.12.2020

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą znać zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:

 • kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014, jakie ma uprawnienia i jaką odpowiedzialność?
 • jak poruszać się w systemie SL2014?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
 • co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
 • jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie SL2014, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?
 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020.
string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych:

 • koordynatorów i kierowników projektów unijnych,
 • specjalistów ds. projektów unijnych,
 • specjalistów ds. finansowych,
 • specjalistów ds. rozliczeń,
 • księgowych,
 • kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy także opiekunów projektów w instytucjach zarządzających i pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów i weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.12.2020 (Środa)

System SL2014:

  • uprawnienia do działania w systemie a odpowiedzialność karna,
  • jak prawidłowo przydzielić pracę pracownikom w systemie SL2014.

Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu – część I:

  • harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja,
  • zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?,
  • dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?.

Wniosek o płatność – warsztat praktyczny:

  • rejestracja wniosku o płatność,
  • jak prawidłowo wypełnić wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego – case study na przykładzie projektu,
  • obsługa wniosku o płatność po stronie beneficjenta.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu:

  • prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,
  • dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków.

Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez opiekuna projektu.

Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu – część II:

  • pisma i wiadomości w Module Korespondencja,
  • Baza Personelu – dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?,
  • monitorowanie uczestników – czy tylko w projektach EFS?.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-11-2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

SL2014 – jak prawidłowo dokumentować i rozliczać projekt? (szkolenie online)

Online, 02.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi