Termin szkolenia gwarantowany
19.05.2022

Czwartek

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat odpłatnego przejęcia urządzeń oraz zasad płatności za służebności i odpłatne przejmowanie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Grupą docelową szkolenia są przedstawiciele firm wodociągowo-kanalizacyjnych: zarówno pracownicy działów technicznych, jak i zarządów czy księgowości.

Prowadzący
Łukasz Ciszewski

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, kierujący w jej ramach praktyką prawa wodociągowo-kanalizacyjnego.

więcej
 
Mateusz Faron

Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, zaangażowany w sprawy związane ze stałą obsługą prawną przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.05.2022 (Czwartek)

Odpłatne przejęcie urządzeń:

  • pojęcie urządzenia przesyłowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i u.z.z.w.,
  • status przyłączy,
  • wzajemna relacja art. 49 k.c. i art. 31 u.z.z.w.,
  • przesłanki pozytywne możliwości żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzenia (fakt sfinansowania urządzenia, status właściciela urządzenia, fakt przyłączenia urządzenia do sieci przedsiębiorstwa),
  • przesłanka negatywna możliwości żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzenia (zawarcie między stronami umowy odmiennie regulującej zasady przejęcia),
  • sposób ustalenia wynagrodzenia za odpłatne przejęcie,
  • sposób postępowania przedsiębiorstwa w celu uregulowania zasad realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń przez osoby trzecie.

Służebność przesyłu:

  • podmioty legitymowane do żądania ustanowienia służebności przesyłu,
  • formy ustanowienia służebności przesyłu,
  • treść służebności przesyłu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego i właściciela nieruchomości,
  • odpłatność z tytułu ustanowienia służebności i zasady wyceny wartości służebności,
  • zasiedzenie służebności przesyłu,
  • sposób postępowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w przypadku zgłoszenia roszczeń o ustanowienie służebności,
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie do dnia ustanowienia służebności.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-05-2022)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Służebność przesyłu i odpłatne przejmowanie urządzeń w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Online, 19.05.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi