Termin szkolenia gwarantowany
21.12.2023

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby sporządzające sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z zakresu operacji finansowych znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.
Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych oraz osób prowadzących ewidencję bilansową na podstawie, której sporządzane są sprawozdania.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.12.2023 (Czwartek)

Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

  • rodzaje sprawozdań budżetowych,
  • terminy sporządzania sprawozdań budżetowych,
  • przekazywanie sprawozdań budżetowych.

Ostatnie zmiany w sprawozdawczości budżetowej:

  • zmiana sposobu ujmowania należności w sprawozdaniu Rb-27S,
  • zmiana sprawozdania Rb-PDP,
  • zmiana częstotliwości składania wybranych sprawozdań,
  • zmiany w formy składania sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 oraz rocznych Rb-27S i Rb-28S,
  • zmiany w sprawozdawczości budżetu środków europejskich,
  • zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań.

Zmiany w sprawozdawczości z operacji finansowych od 2022 r.:

  • nowa forma sprawozdań z operacji finansowych,
  • nowe waluty w jakich mogą być sporządzane sprawozdania,
  • zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań.

Sprawozdanie Rb-27 i RB-27s:

  • określenie znaczenia należności (wymagalnych, spornych i bezspornych) w kontekście sprawozdaniu Rb-27 i RB-27s,
  • zakres danych prezentowanych a okres sprawozdawczy,
  • nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s,
  • powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z ewidencją księgową,
  • powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z klasyfikacją budżetową.

Sprawozdanie RB-27ZZ:

  • zakres danych prezentowanych, a okres sprawozdawczy,
  • nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27ZZ,
  • powiązania sprawozdania Rb-27ZZ ze sprawozdaniem Rb-27 i RB-27s,
  • przykład prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Sprawozdanie Rb-28 i Rb-28s:

  • określenie znaczenia zobowiązań w kontekście sprawozdań Rb-28 i RB-28s,
  • zakres danych prezentowanych w kolumnach plan, zaangażowanie,
  • wykonanie, zobowiązania ogólne, zobowiązania wymagalne,
  • nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s,
  • powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z ewidencją księgową,
  • powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z klasyfikacją budżetową.

Sprawozdanie Rb-23:

  • dane objęte sprawozdaniem,
  • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-23,
  • powiazanie sprawozdania Rb-23 z ewidencją księgową.

Sprawozdanie Rb-70:

  • dane objęte sprawozdaniem,
  • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-70,
  • sposób obliczania średniego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania,
  • powiazanie sprawozdania Rb-70 z ewidencją księgową.

Sprawozdanie Rb-PDP:

  • cel sporządzania sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych,
  • dane objęte sprawozdaniem,
  • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-PDP.

Sprawozdanie Rb-28 NWS:

  • zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-28NWS,
  • nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-28NWS.

Sprawozdanie Rb-NDS:

  • zakres przedmiotowy poszczególnych wierszy sprawozdania,
  • dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS.

Sprawozdanie Rb-30S:

  • przychody prezentowane w sprawozdaniu Rb-30S,
  • koszty prezentowane w sprawozdaniu Rb-30S.

Sprawozdanie Rb-34S:

  • zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-34S,
  • nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-34S.

Sprawozdanie Rb-50:

  • zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-50,
  • nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50.

Sprawozdanie Rb-ST:

  • zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-ST,
  • nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-ST.

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych:

  • zasady obowiązujące przy sporządzaniu Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN, Rb-ZN,
  • zakres przedmiotowy danych prezentowanych w sprawozdaniach z operacji finansowych,
  • błędy występujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Stanowiska RIO i MF w sprawie danych prezentowanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniach z operacji finansowych.

Korygowanie sprawozdań budżetowych.

Korygowanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zagadnienia problemowe w sprawozdawczości budżetowej:

  • prezentacja należności długoterminowych w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-27S,
  • prezentacja należności rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb- 27 i Rb-27S,
  • należności wymagalne i należności sporne w sprawozdaniu Rb27, Rb-27s i Rb-N,
  • należności kwestionowane przez dłużnika w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27s i Rb-N,
  • prezentacja odsetek za zwłokę w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27S,
  • odsetki od zaciągniętych kredytów w sprawozdaniu Rb-28S.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte