25.03.2024

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby sporządzające sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z zakresu operacji finansowych znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych państwowych jednostek budżetowych, osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji gospodarczych oraz osób prowadzących ewidencję bilansową na podstawie, której sporządzane są sprawozdania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.03.2024 (Poniedzialek)

Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

  • rodzaje sprawozdań budżetowych,
  • terminy sporządzania sprawozdań budżetowych,
  • przekazywanie sprawozdań budżetowych.

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych:

  • zasady obowiązujące przy sporządzaniu Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-ZN,
  • zakres przedmiotowy danych prezentowanych w sprawozdaniach z operacji finansowych,
  • błędy występujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,

Sprawozdanie RB-27:

  • określenie znaczenia należności (wymagalnych, spornych i bezspornych) w kontekście sprawozdania Rb-27,
  • zakres danych prezentowanych a okres sprawozdawczy,
  • nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27,
  • powiązania sprawozdania Rb-27 z ewidencją księgową,
  • powiązania sprawozdań Rb-27 z klasyfikacją budżetową.

Sprawozdanie Rb-28:

  • określenie znaczenia zobowiązań w kontekście sprawozdania Rb-28
  • zakres danych prezentowanych w kolumnach plan, zaangażowanie wykonanie, zobowiązania ogólne, zobowiązania wymagalne,
  • nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdania Rb-28,
  • powiązania sprawozdania Rb-28 z ewidencją księgową,
  • powiązania sprawozdania Rb-27 z klasyfikacją budżetową.

Sprawozdanie Rb-23:

  • dane objęte sprawozdaniem,
  • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-23,
  • powiazanie sprawozdania Rb-23 z ewidencją księgową.

Sprawozdanie Rb-70:

  • dane objęte sprawozdaniem,
  • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-70,
  • sposób obliczania średniego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania,
  • powiazanie sprawozdania Rb-70 z ewidencją księgową.

Stanowiska MF w sprawie danych prezentowanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniach z operacji finansowych.

Korygowanie sprawozdań budżetowych.

Korygowanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zagadnienia problemowe w sprawozdawczości budżetowej.

  • prezentacja należności długoterminowych w sprawozdaniu Rb-27
  • prezentacja należności rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb-27
  • należności wymagalne i należności sporne w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-N
  • należności kwestionowane przez dłużnika w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-N
  • prezentacja odsetek za zwłokę w sprawozdaniu Rb-27
  • odsetki od zaciągniętych kredytów w sprawozdaniu Rb-28S

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-03-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2024 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Państwowych Jednostek Budżetowych – najczęściej występujące nieprawidłowości.

Online, 25.03.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi