Termin szkolenia gwarantowany
19.01.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach/zakładach budżetowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.01.2021 (Wtorek)

Zamknięcie roku:

  • informacje ogólne,
  • harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.

Inwentaryzacja a zamknięcie ksiąg rachunkowych:

  • spis z natury,
  • potwierdzanie sald,
  • weryfikacja.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

  • rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
  • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
  • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • środki pieniężne w ewidencji rocznej,
  • materiały i inne zapasy – rozliczenie,
  • ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
  • rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
  • konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
  • wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
  • wynik finansowy,
  • fundusz jednostki,
  • wydatki niewygasające z końcem roku.

Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.

Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2021.

Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany, m.in. odsetki ustawowe za opóźnienie, również od transakcji handlowych itp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-01-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte