26.01.2022

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do przygotowania sprawozdań finansowych za rok 2021 ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek pomocy społecznej, w tym: konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, ciekawych, czasem trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy prowadzeniu rachunkowości jednostek pomocy społecznej, poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki oraz sprawdzisz, czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach pomocy społecznej podległych JST, m.in. do ośrodków pomocy społecznej (OPS), regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.01.2022 (Środa)

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Inwentaryzacja: spis z natury, uzgadnianie sald, weryfikacja – najważniejsze zasady, rozliczenie różnic, dokumentacja.

Czynności ewidencyjne:

  • rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.:
   • nadpłaty,
   • należności sporne,
   • przedawnienia,
   • odpisy aktualizujące należności,
   • odsetki od należności po zmianach;
  • rozliczanie i ewidencja zwrotów nienależnie pobranych świadczeń;
  • ewidencja wpłat komorniczych;
  • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe;
  • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, korekta zaangażowania;
  • środki pieniężne w ewidencji rocznej;
  • ewidencja kosztów m.in. świadczeń, egzekucji, naprawianych szkód;
  • rozliczenia międzyokresowe;
  • wycena aktywów i pasywów;
  • wynik finansowy po zmianach;
  • fundusz jednostki;
  • wydatki niewygasające z końcem roku.

Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.:

  • zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym;
  • wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-01-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-01-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Sprawozdawczość finansowa 2021 w jednostkach pomocy społecznej

Online, 26.01.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi