23.01.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych obowiązków, jakie stoją przed instytucjami kultury w zakresie procesów planowania i sprawozdawczości z zakresu regulacji zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne, pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w jednostce, głównych księgowych, kierowników administracyjnych w państwowych i samorządowych instytucjach kultury.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.01.2023 (Poniedzialek)

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych:

  • zakres podmiotowy związany z obowiązkiem sprawozdawczym – kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień,
  • sposób oraz termin przekazywania rocznego sprawozdania,
  • zakres informacji zawartych w sprawozdaniu – co zamawiający musi ująć w sprawozdaniu,
  • omówienie wzoru sprawozdania ze szczególnym uwzględnieniem analizy poszczególnych tabel,
  • ustalenie wartości zamówienia,
  • umowy wieloletnie,
  • zmiana umowy o zamówienie w sprawozdawczości,
  • zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości.

Rejestry umów od 1 stycznia 2023 r.:

  • obowiązek prowadzenia i przekazywania informacji do rejestru,
  • forma przekazywania danych do rejestru,
  • rejestr umów a tajemnica przedsiębiorstwa,
  • rejestr umów a ochrona danych osobowych,
  • rejestr umów – regulacje wewnętrzne.

Rejestry zamówień – dobre praktyki i przykłady.

Plan zamówień publicznych:

  • orientacyjna wartość zamówienia,
  • plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a  plan finansowy,
  • aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień,
  • zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień,
  • zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych instytucji kultury

Online, 23.01.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi