09.06.2022

Czwartek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu rozliczania projektów pozakonkursowych i konkursowych powiatowych urzędów pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych urzędów pracy zaangażowanych w rozliczanie i księgowanie wydatków projektów, pracowników wojewódzkich urzędów pracy rozliczających i kontrolujących projekty powiatowych urzędów pracy.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.06.2022 (Czwartek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie rozliczania i księgowania wydatków projektowych.

Wytyczne dotyczące rozliczania projektów (w zakresie kwalifikowalności, w zakresie projektów pozakonkursowych PUP, w zakresie monitorowania postępu rzeczowego projektów).

Księgowanie wydatków projektowych – korekty związane z nieprawidłowościami.

Zamykanie kont analitycznych i wydzielonych rachunków bankowych.

Omówienie SL2014 z uwzględnieniem aktualnego podręcznika do SL2014 w ramach PO WER i RPO:

  • postęp finansowy – omówienie uzupełnienia modułu,
  • zwroty i korekty,
  • postęp rzeczowy,
  • kwalifikowalność uczestników i ich monitoring – trudne przypadki,
  • monitoring wskaźników,
  • opis problemów,
  • postępowanie z VAT.

Korekty finansowe po zakończeniu projektu, w tym związane z Regułą proporcjonalności.

Nieprawidłowości i sposób postępowania z nimi.

Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii – specustawa funduszowa – aktualizacja na 2022 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-06-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-06-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Sprawozdawczość z realizacji projektów PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z użyciem systemu SL2014. Zamykanie projektów – osiągnięcie wskaźników a reguła proporcjonalności

Online, 09.06.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi