Termin szkolenia gwarantowany
21.02.2023

Wtorek

Łódź/Online
od 649 PLN
Cel

Zdobycie umiejętności dobrej organizacji procesu planowania zamówień publicznych, ich prawidłowej ewidencji, tak aby sprawnie, szybko i bez błędów sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Pracownicy komórek ds. zamówień publicznych i komórek merytorycznych (planujących), Kierownicy zamawiających, Główni księgowi, Kontrolerzy i osoby nadzorujące zamówienia publiczne.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
11.12.2023 Prawo zamówień publicznych dla początkujących Online Edyta Pietras Termin szkolenia gwarantowany
18.04.2024 Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych Online Edyta Pietras Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

21.02.2023 (Wtorek)

Obowiązki zamawiających wynikające z art. 82 ustawy prawo zamówień publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Zasady, forma i termin złożenia i korekty sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

Zamówienia podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu.

Pełen zakres i układ informacji (sekcji/tabel) zawartych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych, wg rozporządzenia wykonawczego.

Ewidencja zamówień publicznych jako narzędzie ułatwiające sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Przykłady rejestrów.

Wątpliwości sprawozdawcze, czyli jak ująć w sprawozdaniu m.in.:

   • zamówienia udzielane z podziałem na części,
   • zamówienia udzielane w częściach,
   • zamówienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
   • zamówienia rozliczane wg cen jednostkowych,
   • zamówienia na czas nieokreślony,
   • zamówienia dla kilku podmiotów,
   • zamówienia poniżej progu 130 000 zł,
   • zamówienia, w których nie doszło do realizacji umowy lub do jej niepełnego wykonania,
   • zamówienia na usługi społeczne,
   • zamówienia zawierające aspekty społeczne, innowacyjne i środowiskowe,
   • konflikt interesów i porozumienia wykonawców,
   • zamówienia realizowane z ZFŚS,
   • zamówienia związane z podróżami służbowymi,
   • refundacje dla pracowników,
   • aneksy do umów o udzielenie zamówienia publicznego,
   • zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp, na mocy ustawy i na mocy innych ustaw:
    • wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
    • zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
    • zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
   • opłaty sądowe i administracyjne, notarialne, mandaty,
   • abonament rtv.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych, ułatwiających sprawne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania.

Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z innymi obowiązkami ustawowymi.

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w sporządzaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych jako narzędzie wykorzystywane w procesie planowania zamówień publicznych.

Planowanie zamówień publicznych:

   • zasady planowania zamówień publicznych,
   • obowiązki planistyczne wynikające z przepisów,
   • plan finansowy a plan zamówień publicznych, zmiany obu planów w trakcie roku,
   • narzędzia wspomagające planowanie zamówień publicznych,
   • przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych dotyczących planowania zamówień.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-02-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-02-2023)
 • 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte