Termin szkolenia gwarantowany
07.02.2024

Środa

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych z planowaniem i szacowaniem wartości zamówień oraz sporządzeniem sprawozdań z zamówień publicznych. Szkolenie służy m. in. odpowiedzi na pytania jak sporządzać prawidłowo plan postępowań? kiedy aktualizować plan? jak agregować czy segregować prawidłowo zamówienia? jak szacowań zamówienia nieprzewidywane? jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z zamówień publicznych?

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek ds. zamówień publicznych i komórek merytorycznych (planujących), kierowników zamawiających, głównych księgowych, kontrolerów i osób nadzorujących zamówienia publiczne oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
18.04.2024 Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych Online Edyta Pietras Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

07.02.2024 (Środa)

Jak prawidłowo planować zamówienia publiczne?

  • plan postępowań o udzielenie zamówień na rok,
  • orientacyjna wartość zamówienia,
  • plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy,
  • aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień,
  • zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień,
  • zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane,
  • planowanie postępowań w ramach projektów UE,
  • planowanie a zasada konkurencyjności,
  • planowanie postępowań dotyczących zamówień niepodlegających Pzp.

Jak prawidłowo szacować wartość zamówień?

  • ustalanie wartości zamówień powtarzających się,
  • ustalanie wartości zamówień wieloletnich,
  • ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE,
  • ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach,
  • wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień za 2023 r.?

  • kto ma obowiązek sporządzenia sprawozdań?
  • sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP,
  • sprawozdawczość w zamówieniach publicznych niepodlegających PZP,
  • zamówienia o wartości mniejszej od 130 000 zł w sprawozdawczości,
  • ustalenie terminu udzielenia zamówienia,
  • ustalenie wartości zamówienia na potrzeby sprawozdawczości,
  • umowy wieloletnie w sprawozdawczości,
  • zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości,
  • zmiana umowy o zamówienie, a sprawozdawczość,
  • umowy zawierane przez więcej niż jednego zamawiającego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-02-2024)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte