Termin szkolenia gwarantowany
20.07.2021

Wtorek

Warszawa/Online
od 549 PLN
Cel

W roku 2021 wprowadzono kolejne zmiany w zakresie fakturowania i ewidencjonowania podatku VAT (JPK). Dlatego mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu dokumentowania sprzedaży oraz prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów od 01.01. 2021 r. oraz od 01.07.2021 r.

Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia podatku, jak przygotować się do zmian wprowadzonych w 2021 r. oraz kontroli organów podatkowych.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego oraz potwierdzenia dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi wraz z ujęciem w ewidencji JPK.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji oraz ujęcia w ewidencji VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do prawidłowego ewidencjonowania w JPK dokonywanej sprzedaży i zakupów.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku należnego oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.07.2021 (Wtorek)

Podstawy prawne wystawiania faktur:

  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
  • rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Ogólne zasady wystawiania faktur:

  • kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
  • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
  • faktury uproszczone po zmianach,
  • faktury do paragonów,
  • refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
  • duplikaty faktur,
  • anulowanie faktury, w jakich przypadkach,
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • elementy obowiązkowe faktury oraz przypadki kiedy faktura może zawierać węższy zakres danych,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze „w stu”, „do sta”.

Wystawianie faktur elektronicznych:

  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
  • zasady wystawiania i wysyłania faktur elektronicznych,
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Korygowanie danych na fakturach oraz zasady potwierdzania korekty po zmianach w 2021 r.:

  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
  • korygowanie faktury korygującej,
  • zmiany w zasadach potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży od 01.01.2021 r.

JPK zmiany od 01.2021 r. i 07.2021 r.:

  • zasady ujmowania faktur dotyczących przejazdów autostradą oraz biletów jednorazowych,
  • faktury uproszczone z NIP nabywcy,
  • zmiana i uszczegółowienia oznaczeń GTU,
  • zmiana i uproszczenia w oznaczeniach procedur np. TP, EE i transakcji VAT,
  • uszczegółowienie ujmowania dokumentów RO oraz WEW,
  • zmniejszenie podatku naliczonego za pomocą dowodu wewnętrznego w przypadku braku FV korekta,
  • inne uszczegółowienia na podstawie zmiany rozporządzenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dokumentowanie sprzedaży i rejestrowanie podatku VAT (JPK) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2021 r. oraz 01.07.2021 r.

Warszawa/Online, 20.07.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi