Termin szkolenia gwarantowany
13.04.2022

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie zasad dotyczących m.in. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i trwałych, ich amortyzacji, aktualizacji, kosztów utrzymania, a także zasad i sposobów inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za nadzór nad wydatkami i gospodarowanie mieniem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli oraz jako główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.04.2022 (Środa)

Ewidencja środków trwałych – ustawa o finansach publicznych a ustawa o rachunkowości.

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście nadzoru i ewidencji środków:

  • amortyzacja planowa,
  • amortyzacja nieplanowa,
  • konta służące ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
  • środki trwałe w budowie.

Aktualizacja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.

Ewidencja pozostałych środków trwałych a klasyfikacja środków trwałych.

Koszty utrzymania środków trwałych i wartości niematerialnych o prawnych, zbycie  – ewidencja, problemy, nieprawidłowości:

  • ubezpieczenie środka trwałego,
  • likwidacja środka trwałego (koszty likwidacji),
  • sprzedaż środka trwałego,
  • remonty, ulepszenie, konserwacja, wymiana części.

Dokumentacja związana ze środkami trwałymi. Błędy i braki w dokumentacji a naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Inwentaryzacja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-04-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-04-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 13.04.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi