Termin szkolenia gwarantowany
27.11.2019

Środa

Gdańsk
od PLN
Cel

Dla służb księgowych zmienione przepisy prawa istotnie wpłynęły na sposób ewidencji środków trwałych. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie. Zmiana kwoty granicznej z 3.500 zł na 10.000 zł tj. kwalifikowalności wydatków jako  majątkowych spowodowała szereg modyfikacji w zasadach rachunkowości jednostek. Ich celem miało być złagodzenie negatywnych skutków kwoty granicznej. Trener omówi skuteczność takich działań.

Szkolenie dedykowane jest również osobom spoza działów finansowo-księgowych, którzy dokonują wydatków. Wiedza na temat różnic pomiędzy remontem a ulepszeniem składnika majątku oraz wpływu sposobu udokumentowania tych wydatków  na ewidencję księgową pozwoli wyeliminować nieprawidłowości występujące w tym obszarze.

Dlatego celem szkolenia jest wszechstronne omówienie zagadnień z zakresu zarządzania składnikami majątku: od zakupu, przez konserwacje, naprawy i modernizacje. Trener odniesie się do materialnych i niematerialnych składników majątku.

NULL
Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, ale również osoby dokonujące wydatków w tych jednostkach.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.11.2019 (Środa)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zasady rachunkowości i zasady stosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków trwałych - różnice.

Pojęcie środka trwałego w świetle przepisów ustawy o rachunkowości (aktywa, aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe).

Typologia środków trwałych w ustawie o finansach publicznych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe):

 • jednorazowe i stopniowe umarzanie,
 • wpływ sposobu umorzenia środka trwałego na klasyfikowanie wydatków,
 • granica wartościowa 10.000 zł.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Zakup środka trwałego:

 • zakup środka trwałego jako wydatek bieżący:
  • zakup gotowego towaru (środka trwałego),
  • zakup usługi, której efektem jest nabycie środka trwałego,
  • koszty uboczne zakupu pozostałych środków trwałych – Interpretacja MF,
 • zakup środka trwałego jako wydatek majątkowy:
  • koszty uboczne zakupu środków trwałych – Rozporządzenie RM,
  • koszty uboczne zakupu gruntów – Interpretacja MF,
11:00-12:30 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Realizacja inwestycji:

 • inwestycja budowlana,
 • inwestycja niebudowlana (infrastruktura informatyczna).

Rozbudowa, ulepszenie, modernizacja:

 • remont i konserwacja,
 • przegląd i konserwacja jako jedna pozycja na fakturze,
 • remont i inwestycja w budynku zabytkowym.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Wartości niematerialne i prawne:

 • majątkowe prawa autorskie,
 • licencje i programy,
 • ulepszenie w wartościach niematerialnych i prawnych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Gdańsk, 27.11.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi