Termin szkolenia gwarantowany
16.03.2023

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Zagadnienia związane  z ewidencją  i właściwym ujęciem  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy  osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.

Bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie  właściwych ewidencji,  właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich  finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich  z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja.

Błędy, które wynikają  z niewłaściwego przyporządkowania  oraz  uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  dość często  wynikają z niedostosowania  przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień  ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach   przepisów,  a tym samym  pomóc  w praktycznym ich stosowaniu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych JSFP, w tym: JST, CUW, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, SP ZOZ, odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem jednostki.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.03.2023 (Czwartek)

Wprowadzenie do tematu szkolenia.

Przekazanie majątku przez organizatora jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych po zmianach – jaka forma błędy w przekazywaniu majątku:

  • trwały zarząd,
  • użytkowanie wieczyste,
  • użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
  • użyczenie,
  • umowy najmu i dzierżawy.

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i   KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” :

  • obiekty pojedyncze,
  • obiekty zbiorcze.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach;

  • Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja;
  • Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
  • Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  • syntetyczna;
  • analityczna;
  • pozabilansowa;
  • regulacje w polityce rachunkowości;
  • miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.

Ulepszenia, modernizacja i remont własnych  i obcych środków trwałych.

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.

Likwidacja środków trwałych.

Środki trwałe w budowie ( Inwestycje).

Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-03-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte