20.10.2022

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie informacji związanych ze środkami trwałymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Grupą docelową szkolenia są główni księgowi oraz pracownicy pionu finansów w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.10.2022 (Czwartek)

Pojęcie – definicja środków trwałych (środki trwałe i pozostałe środki trwałe).

Dokumentowanie zmian w stanie środków trwałych (przychody, rozchody).

Zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych:

  • wyodrębnienie ewidencyjne pozostałych środków trwałych.

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Zasady naliczania i ewidencji.

Źródła finansowania i ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Źródła finansowania wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) pojęcie i ewidencja.

Źródła finansowania, ewidencja i zasady rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycji).

Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:

  • kontrola merytoryczna,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • wstępna kontrola dokumentów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-10-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 20.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi