24.11.2020

Wtorek

10:00-15:00
Online
od 399 PLN
Cel

Dla służb księgowych zmienione przepisy prawa istotnie wpłynęły na sposób ewidencji środków trwałych. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie. Zmiana kwoty granicznej z 3.500 zł na 10.000 zł tj. kwalifikowalności wydatków jako  majątkowych spowodowała szereg modyfikacji w zasadach rachunkowości jednostek. Ich celem miało być złagodzenie negatywnych skutków kwoty granicznej. Trener omówi skuteczność takich działań.

Szkolenie dedykowane jest również osobom spoza działów finansowo-księgowych, którzy dokonują wydatków. Wiedza na temat różnic pomiędzy remontem a ulepszeniem składnika majątku oraz wpływu sposobu udokumentowania tych wydatków  na ewidencję księgową pozwoli wyeliminować nieprawidłowości występujące w tym obszarze.

Dlatego celem szkolenia jest wszechstronne omówienie zagadnień z zakresu zarządzania składnikami majątku: od zakupu, przez konserwacje, naprawy i modernizacje. Trener odniesie się do materialnych i niematerialnych składników majątku.

Metodyka
 • dyskusja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, ale również osoby dokonujące wydatków w tych jednostkach.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

24.11.2020 (Wtorek)

Zasady rachunkowości i zasady stosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków trwałych – różnice.

Pojęcie środka trwałego w świetle przepisów ustawy o rachunkowości (aktywa, aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe).

Typologia środków trwałych w ustawie o finansach publicznych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe):

  • jednorazowe i stopniowe umarzanie,
  • wpływ sposobu umorzenia środka trwałego na klasyfikowanie wydatków,
  • granica wartościowa 10.000 zł.

Zakup środka trwałego:

  • zakup środka trwałego jako wydatek bieżący:
   • zakup gotowego towaru (środka trwałego),
   • zakup usługi, której efektem jest nabycie środka trwałego,
   • koszty uboczne zakupu pozostałych środków trwałych – Interpretacja MF;
  • zakup środka trwałego jako wydatek majątkowy:
   • koszty uboczne zakupu środków trwałych – Rozporządzenie RM,
   • koszty uboczne zakupu gruntów – Interpretacja MF.

Realizacja inwestycji:

  • inwestycja budowlana,
  • inwestycja niebudowlana (infrastruktura informatyczna).

Rozbudowa, ulepszenie, modernizacja:

  • remont i konserwacja,
  • przegląd i konserwacja jako jedna pozycja na fakturze,
  • remont i inwestycja w budynku zabytkowym.

Wartości niematerialne i prawne:

  • majątkowe prawa autorskie,
  • licencje i programy,
  • ulepszenie w wartościach niematerialnych i prawnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "19-11-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Online, 24.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi