29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu ewidencji księgowej i gospodarki majątkowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem PSP znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami.

Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych, osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych w jednostkach PSP.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Podstawy klasyfikacji aktywów PSP do kategorii:

  • majątku trwałego,
  • pozostałych środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy,
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy,
  • wbudowany w inny środek trwały.

Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w PSP:

  • odłączenie części zestawu np. turbopompy z samochodu strażackiego,
  • przełączenie części między wozami strażackimi,
  • przyczepa gaśnicza jako samodzielny środek trwały,
  • ewidencja złomowanych samochodów do ćwiczeń,
  • likwidacja sprzętu m. in. węży strażackich.

Przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

  • wycena pojedynczych składników mienia ruchomego,
  • wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół (wozy strażackie).

Powoływanie komisji do:

  • oceny składników mienia ruchomego,
  • przeprowadzenia przetargu,
  • prowadzenia negocjacji.

Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego:

  • sprzedaż,
  • nieodpłatne przekazanie, darowizna,
  • przekazanie zbędnych składników mienia ruchomego do OSP.

Zasady ustalania wartości rynkowej likwidowanego sprzętu.

Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).

Informacja w BIP o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego.

Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

  • sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
  • dzierżawa,
  • najem,
  • nieodpłatne przekazanie,
  • darowizna,
  • sprzedaż mienia pracownikowi.

Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego:

  • nieodpłatne przekazanie, darowizna,
  • likwidacja.

Nakłady na składniki mienia ruchomego:

  • ewidencja dodatkowego wyposażenia wozu strażackiego,
  • ulepszenie wozu strażackiego.

Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

  • czy jednostka Państwowej Straży Pożarnej może przekazać nieodpłatnie składniki mienia ruchomego Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • likwidacja unicestwionego sprzętu podczas akcji gaśniczej,
  • ewidencja węży strażackich i drobnego sprzętu gaśniczego,
  • likwidacja gaśnic pianowych, halonowych i śniegowych i koców gaśniczych.

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w PSP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Mienie ruchome w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej- ewidencja, wycena, nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidacja

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi