Termin szkolenia gwarantowany
11.05.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym podejściem w zakresie ujęcia i wyceny środków trwałych dla instytucji kultury.  Podstawą prowadzenia działalności przez wszystkie jednostki, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej czy własności, jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny wymóg prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów. Szczegółowe wytyczne ujęcia i wyceny środków trwałych zawiera ustawa o rachunkowości oraz KSR 11 „Środki trwałe”.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, poparty wieloma przykładami. Szkolenie obejmuje również inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu prawidłowej metodologii wyceny i ujęcia środków trwałych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do służb rachunkowych oraz finansowych w instytucjach kultury.

Prowadzący
Grzegorz Magdziarz

Biegły rewident nr 12248, wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości wg. przepisów polskich i międzynarodowych (MSR/MSSF).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.05.2021 (Wtorek)

Najważniejsze pojęcia dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Ujmowanie środków trwałych w księgach rachunkowych.

Części składowe środków trwałych.

Różnice kursowe.

Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania – ulepszenia i remonty środków trwałych.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a rzeczowe aktywa trwale.

Wycena rzeczoznawców.

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2021)
  • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte