Termin szkolenia gwarantowany
11.05.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym podejściem w zakresie ujęcia i wyceny środków trwałych dla instytucji kultury.  Podstawą prowadzenia działalności przez wszystkie jednostki, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej czy własności, jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny wymóg prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów. Szczegółowe wytyczne ujęcia i wyceny środków trwałych zawiera ustawa o rachunkowości oraz KSR 11 „Środki trwałe”.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, poparty wieloma przykładami. Szkolenie obejmuje również inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu prawidłowej metodologii wyceny i ujęcia środków trwałych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do służb rachunkowych oraz finansowych w instytucjach kultury.

Prowadzący
Grzegorz Magdziarz

Biegły rewident nr 12248, wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości wg. przepisów polskich i międzynarodowych (MSR/MSSF).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.05.2021 (Wtorek)

Najważniejsze pojęcia dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Ujmowanie środków trwałych w księgach rachunkowych.

Części składowe środków trwałych.

Różnice kursowe.

Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania – ulepszenia i remonty środków trwałych.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a rzeczowe aktywa trwale.

Wycena rzeczoznawców.

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty gospodarowania środkami trwałymi w instytucjach kultury

Online, 11.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi