Termin szkolenia gwarantowany
30.11.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych instytucji kultury w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11.

Uczestnicy szkolenia nabędą i pogłębią wiedzę w zakresie dotyczącym ewidencji, wyceny, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych, a także źródeł ich finansowania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników służb księgowych oraz osób zajmujących się gospodarowaniem mieniem w instytucji kultury.

Prowadzący
Ewa Ostapowicz

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.11.2021 (Wtorek)

Definicja środków trwałych i ich ujęcie w polityce rachunkowości.

Środki trwałe i źródła ich finansowania w księgach rachunkowych.

Ulepszenie środków trwałych.

Remont środka.

Amortyzacja środków trwałych.

Obce środki trwałe.

Środki trwałe już zamortyzowane.

Niskocenne środki trwałe.

Inwentaryzacja środków trwałych, w tym skontrum.

Wycena bilansowa środków trwałych, w tym dzieł sztuki w muzeum.

Likwidacja środków trwałych.

Środki trwałe w sprawozdaniu finansowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe w instytucjach kultury

Online, 30.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi