Termin szkolenia gwarantowany
27.02.2024

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych instytucji kultury, osób odpowiedzialnych za sprzedaż i likwidację środków trwałych, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.02.2024 (Wtorek)

Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

  • majątku trwałego,
  • pozostałych środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:

  • zmiana miejsca użytkowania,
  • odłączenie części zestawu np. monitora,
  • przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy;
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy;
  • sieciowy obiekt inwentarzowy;
  • wbudowany w inny środek trwały.

Ewidencja obcych składników majątkowych w instytucji kultury.

Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, dóbr kultury i zabytków.

Księgi inwentarzowe i szczegółowe karty obiektów inwentarzowych.

Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych.

Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi.

Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie.

Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w instancji kultury.

Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury.

Dokumentacja:

  • powierzenie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w instytucji kultury,
  • protokół przekazania sprzętu do użytkowania,
  • wniosek o likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • karta użytkownika urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia.

Powoływanie komisji do:

  • oceny składników mienia ruchomego,
  • przeprowadzenia przetargu.

Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.

Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

  • sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
  • nieodpłatne przekazanie,
  • darowizna,
  • sprzedaż mienia pracownikowi.

Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

  • jak ująć w ewidencji fotele zakupione do sali widowiskowej?
  • jak ująć sprzęt foniczny wzmacniacze mikrofony lampy?
  • czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
  • czy zakup wyposażenia dla muzeum w ramach dotacji celowej można potraktować jako wydatek majątkowy na pierwsze wyposażenie w nowo powstającym obiekcie?

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-02-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

Online, 27.02.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi