07.11.2024

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich zmian i ich wpływu na procedurę gospodarowania likwidowanymi składnikami mienia ruchomego oraz istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.11.2024 (Czwartek)

Cz. I Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP:

  • zakup gotowych i kompletnych środków trwałych,
  • zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego.

Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego.

Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.).

Inwestycja w obcym środku trwałym.

Nabycie WNiP.

Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej.

  • tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego,
  • bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja,
  • pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe),
  • ewidencja WNiP,
  • ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej.

Cz. II Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej.

Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego.

  • remonty,
  • przeglądy,
  • konserwacje,
  • klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych.

Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego.

Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego.

  • ewidencja ulepszeń w środku trwałym,
  • klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych.

Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo.

Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo.

Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:

  • specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie,
  • zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie,
  • klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie.

WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej:

  • nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne,
  • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wartości niematerialne i prawnych,
  • klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne.

Cz. III Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP.

Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

Zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 3.08.2023 r.:

  • nieodpłatne przekazanie mienia szpitali tzw. Covidowych,
  • zmiany w wycenie składników mienia ruchomego w likwidacji.

Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego.

Specyfika zbycia składników mienia ruchomego:

  • sprzedaż,
  • nieodpłatne przekazanie,
  • darowizna,
  • likwidacja.

Ewidencja likwidacji środków trwałych.

Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego.

Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego.

Cz. IV Zagadnienia problemowe.

Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT.

Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP.

Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach).

Sprzedaż środka trwałego pracownikowi.

Dołączanie części do zestawu a ulepszenie środka trwałego (np. kamer do CCTV).

Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;

Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie.

Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?

Częściowa likwidacja środka trwałego.

Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-11-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-11-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe oraz WNiP w JSFP – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe. Inwentaryzacja, likwidacja środków trwałych i WNiP

Online, 07.11.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi