29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych/składnic akt.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • przepisy archiwalne,
   • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
   • rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
   • krajowe (UODO),
   • unijne (RODO).

Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji:

  • dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych,
  • zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania,
  • ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt.

Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt w zakresie ochrony danych osobowych:

  • obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień,
  • prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
   • ograniczenie prawa do bycia zapomnianym,
   • ograniczenie prawa do sprostowania,
   • ograniczenie prawa dostępu do danych,
   • obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne,
   • zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych.

Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych:

  • organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
  • uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum,
  • stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt,
  • stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję,
  • zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów,
  • prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą,
  • prowadzenie rejestru zawartych umów,
  • obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja,
  • prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych,
  • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
  • kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania w kontekście przepisów RODO,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi