Termin szkolenia gwarantowany
09.11.2021

Wtorek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nauka tworzenia strategii komunikacji marki online miejsca, instytucji, firmy lub samorządu oraz planowania działań komunikacyjnych. Uczestnicy na szkoleniu poznają model budowy strategii komunikacji, nauczą się wstępnie określać cele, grupy docelowe, popracują nad konceptem komunikacji (idea parasolowa), a także poznają narzędzia przydatne w budowaniu strategii i planowaniu komunikacji. Celem szkolenia jest również nauka efektywnego planowania działań marki w wielu mediach, również poprzez otrzymanie praktycznych wskazówek oraz korektę błędów poprzez pracę podczas szkolenia na przykładzie z „branży” lub własnym.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób mających minimum podstawowe doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych online:

 • osoby odpowiedzialne za kształtowanie wizerunku marki/organizacji,
 • rzecznicy prasowi, pracownicy działów marketingu i komunikacji,
 • animatorzy i edukatorzy kultury,
 • zarządzający/dyrekcja i pracownicy administracji publicznej, instytucji publicznych,
 • przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji samorządowych,
 • reprezentanci organizacji turystycznych,
 • reprezentanci organizacji pozarządowych,
 • przedstawiciele lokalnego biznesu: producenci, dystrybutorzy, właściciele firm.
Prowadzący
Adrian Gamoń

Strateg i ekspert z zakresu komunikacji marek i social media, mówca i trener. Pomaga tworzyć skuteczną komunikację spójną z wartościami i potrzebami ich klientów.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.11.2021 (Wtorek)

Wprowadzenie do strategii komunikacji marki:

  • fundamentalne zasady budowania marki,
  • model budowy relacji odbiorców z marką/lejek relacji,
  • czy potrzebna mi jest strategia komunikacji?
  • miejsce strategii komunikacji w systemie promocji marki,
  • kluczowe składniki procesu tworzenia strategii komunikacji marki.

Pięć etapów budowy strategii komunikacji:

  • audyt świata marki,
  • definicja kluczowych celów,
  • analiza grup docelowych i potencjału ich zaangażowania w komunikację,
  • koncepcja kreatywna (big idea),
  • dobór narzędzi marketingowych i kanałów komunikacji,
  • planowanie mechanizmów zaangażowania grup docelowych,
  • planowanie harmonogramu działań i budżetowanie,
  • kluczowe mierniki działań (KPI),
  • wdrożenie strategii.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Youtube, logo Free Icon of Vector Logo  Zapowiedź trenera na YouTube

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Warsztat projektowania strategii komunikacji online instytucji, samorządów, firm i miejsc (Kurs SM – zjazd V)

Online, 09.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi