Termin szkolenia gwarantowany
10.06.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Cele szkolenia:

 • pogłębienie wiedzy w zakresie skutecznego zarządzania stresem,
 • jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach krytycznych i kryzysowych,
 • techniki radzenia sobie z lękami,
 • zwiększenie własnej skuteczności w działania w sytuacjach stresowych,
 • praktyczne rozwijanie umiejętności i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • zwiększenie własnej odporności na stres,
 • poprawa efektywności redukcji stresu, gdy on już wystąpił,
 • poznanie mechanizmów obronnych w skutecznym raczeniu sobie ze stresem,
 • zwiększenie efektywności zapobiegania sytuacjom stresowym,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania oraz kontrolowania emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres,
 • poprawa własnej efektywności działania w sytuacjach stresowych takich jak pandemia i inne,
 • autodiagnoza indywidualnych stresorów i dobór narzędzi im zapobiegającym – określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu,
 • poznanie technik redukujących stres i napięcie zawodowe.
NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Piotr T. Ruta

Trener, konsultant i doradca. Wykładowca akademicki na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz MBA na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

10.06.2020 (Środa)

Mechanizm powstawania stresu:

  • stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja,
  • objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?,
  • typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?,
  • sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy,
  • rozpoznawanie oraz kontrola emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres,
  • emocje – praktyczne techniki zarządzania emocjami (m.in. Inteligencja emocjonalna, Emocje destrukcyjne – jak je przezwyciężyć – wg Daniela Golemana)

Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?

  • reakcje fizyczne,
  • reakcje psychologiczne,
  • zmiany w zachowaniu,
  • stres w służbie związany z zagrożeniami,
  • stres w czasie pandemii i innych sytuacji kryzysowych.

Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?

  • emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu,
  • stres w sytuacji pandemii,
  • jak korzystać z informacji w czasie kryzysu i pandemii,
  • strategia poznawcza,
  • strategia emocjonalna,
  • fantazje, myślenie życzeniowe,
  • współdziałanie z innym.

Zarządzanie czasem a stres:

  • źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu,
  • rutyna a stres w czasie pandemii,
  • metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu:
   • utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem,
   • rutynizowanie,
   • przyczyny zwlekania,
   • technika pozytywnego nastawienie.

Psychologia zmiany, szansa czy dramat – nasze nastawienie do zmiany:

  • zmiana czyli…,
  • celowość zmian – kiedy zmiany mają sen,
  • problemy potrzebą i motorem zmian,
  • rodzaje zmian,
  • wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany,
  • rodzaje oporu wobec zmian,
  • pozytywne i negatywne reakcje na zmiany,
  • jak radzić sobie ze zmianami na które nie mamy wpływu (pandemia, choroby, zagrożenia wojenne itp.).

Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem:

  • mechanizmy obronnych w skutecznym raczeniu sobie ze stresem,
  • jakie techniki obrony najlepiej sprawdzają się w czasie pandemii i sytuacji kryzysowych,
  • metody i sposoby redukowania stresu w sytuacjach zawodowych i prywatnych,,
  • sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
  • tłumienie a transformowanie emocji,
  • identyfikowanie własnego wzorca,
  • sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna,
  • zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
   • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia,
   • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji,
   • wyrażanie emocji pozytywnych,
   • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem,
   • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń,
   • rodzaje oddechu,
   • praktyka świadomego oddechu,
  • „zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia,
  • popularne strategie i antystrategie regulowania stresu – dieta, sen, asertywność, relaksacje, automasaże itp.,
  • najnowsze techniki zarządzania stresem – techniki umysłowe, techniki fizyczne – umiejętności oddychania itd., Mindfulness praktyka uważności itp.,
  • techniki relaksacyjne – „relaksacja przez oddychanie” / „trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / relaksacja progresywna / „techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne,
  • wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?,
  • wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu.

Świadoma komunikacja sposobem na zdrowe relacje:

  • czym jest świadoma komunikacja,
  • moje emocje a emocje innych ludzi,
  • relacje z samym sobą a relacje z innymi,
  • oczekiwania a emocje,
  • świadomość siebie i świadomość rozmówcy,
  • ograniczenia emocjonalne w komunikacji.

Asertywność a stres:

  • jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
   • obszary trudności w odmawianiu,
   • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie,
  • asertywne wyrażanie próśb:
   • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
   • jak formułować asertywną prośbę?
  • oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
   • kiedy warto wypowiadać krytykę,
   • problemy z przyjmowaniem krytyki,
   • co robić z nie konstruktywną krytyką,
   • oddzielenie opinii od faktów,
  • wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
   • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
   • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
   • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
  • jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
   • komunikaty JA i komunikaty TY,
   • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
   • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
   • asertywna obrona przed gniewem i agresją.

Skuteczne zarządzanie stresem przez osoby o różnych typach osobowości:

  • style radzenia sobie ze stresem,
  • rozpoznawanie typów osobowościowych,
  • osobowość a stres,
  • jak różne typy osobowości podchodzą do stresu związanego z sytuacjami zagrożenia jak np. pandemia, choroba itp.,
  • zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem,
  • świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości,
  • zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości,
  • motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań,
  • samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
  • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu,
  • opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości.

Ćwiczenie – Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing:

  • możliwy jest indywidualny feedback na podstawie, którego każdy z uczestników określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu czasem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte