Termin szkolenia gwarantowany
12.07.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.

Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.07.2023 (Środa)

Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP:

  • zakup gotowych i kompletnych środków trwałych,
  • zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego.

Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego.

Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)

Inwestycja w obcym środku trwałym.

Nabycie WNiP.

Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej:

  • tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego,
  • bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja,
  • pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe),
  • ewidencja WNiP,
  • ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej.

Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej.

Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego:

  • remonty,
  • przeglądy,
  • konserwacje,
  • klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych.

Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego.

Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego:

  • ewidencja ulepszeń w środku trwałym,
  • klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych.

Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo.

Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo.

Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:

  • specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie,
  • zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie,
  • klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie.

WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej:

  • nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne,
  • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wartości niematerialne i prawnych,
  • klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne.

Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP.

Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego.

Specyfika zbycia składników mienia ruchomego:

  • sprzedaż,
  • nieodpłatne przekazanie,
  • darowizna,
  • likwidacja.

Ewidencja likwidacji środków trwałych.

Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego.

Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego.

Zagadnienia problemowe:

  • rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT,
  • nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP,
  • inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach),
  • sprzedaż środka trwałego pracownikowi,
  • wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT,
  • nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie,
  • nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
  • częściowa likwidacja środka trwałego,
  • czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-07-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-07-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte