12.07.2023

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.

Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.07.2023 (Środa)

Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP

  • Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych;
  • Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego.

Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego

Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)

Inwestycja w obcym środku trwałym

Nabycie WNiP

Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej:

  • Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego;
  • Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja;
  • Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe);
  • Ewidencja WNiP;
  • Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej

Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego

Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego:

  • Remonty;
  • Przeglądy;
  • Konserwacje;
  • Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych.

Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego

Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego:

  • Ewidencja ulepszeń w środku trwałym;
  • Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych.

Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo

Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo

Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:

  • Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie;
  • Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie;
  • Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie.

WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

  • Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne;
  • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych;
  • Ewidencja wartości niematerialne i prawnych;
  • Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne.

Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP

Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego

Specyfika zbycia składników mienia ruchomego:

  • Sprzedaż;
  • Nieodpłatne przekazanie;
  • Darowizna;
  • Likwidacja.

Ewidencja likwidacji środków trwałych

Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego

Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego

Zagadnienia problemowe:

  • Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT;
  • Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP;
  • Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach);
  • Sprzedaż środka trwałego pracownikowi;
  • Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;
  • Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;
  • Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
  • Częściowa likwidacja środka trwałego;
  • Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-07-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-07-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe, usunięcie z ewidencji

Online, 12.07.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi