Termin szkolenia gwarantowany
29.05.2020

Piątek

10:00-13:00
Internet
249 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych standardów zaawansowanej funkcji asystenckiej w Urzędzie.

Oprócz omówienia zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą w sekretariacie w Urzędzie przedstawiony zostanie także problem wystąpień publicznych w Urzędzie oraz umiejętność komunikacji na wyższym poziomie.

Metodyka
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej chcącej wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Dzień 1

29.05.2020 (Piątek)

Zarządzanie zmianą w sekretariacie:

  • źródła i motory zmian,
  • potrzeby zmian,
  • reakcje człowieka na zmiany,
  • rola asystenta w procesie wprowadzania zmian,
  • etapy wdrażania zmian,
  • obszar wspierania szefa w procesie wprowadzania zmian,
  • kompetencje niezbędne w procesie wprowadzania zmian.

Umiejętność komunikacji na wyższym poziomie:

  • asertywna współpraca w sekretariacie,
  • komunikacja werbalna na najwyższym poziomie,
  • jakie zadania delegujemy,
  • komunikacja zespołowa.

Umiejętność publicznego przemawiania:

  • zasady wystąpień,
  • kiedy asystent ma szanse wystąpienia,
  • najczęściej popełniane błędy,
  • standardy komunikacji podczas przemówień.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 

Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.

W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:

  • komputera/laptopa z systemem Windows,
  • komputerów MAC (Apple).
  • tabletu/smartphona.

Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26/05/2020)
 • 249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26/05/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26/05/2020)
 • 249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26/05/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat elektroniczny
Koszt udziału nie obejmuje:
 • sprzętu komputerowego
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Super sekretariat – zarządzanie zmianą, umiejętność komunikacji i publicznego przemawiania (szkolenie online)

Internet, 29.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi