29.12.2023

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić do wewnętrznego porządku prawnego regulacje dotyczące osób zgłaszających naruszenie prawa w związku z tzw. dyrektywą o sygnalistach. W chwili obecnej polska ustawa jest na etapie konsultacji społecznej, z czego można przyjąć, że do tego dnia nie zostanie przyjęta i opublikowana. Nie oznacza to, że pracodawcy nie powinni przygotować się do nowych przepisów, w tym przygotować regulacje wewnętrzne.

Na szkoleniu przedstawione zostaną założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa odnoszące się do podstawowego obowiązku z tym związanego – ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Omówione zostaną także informacje związane z ochroną danych osobowych sygnalistów w świetle przepisów RODO.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, działów kadrowych, kontroli wewnętrznej, przedstawicieli związków zawodowych i innych osób, które podejmować będą działania związane z realizacją przepisów „o sygnalistach”.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
 
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m.in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

BLOK I: Sygnaliści – zmiany w przepisach wewnętrznych (trener: Marek Rotkiewicz)

Sygnalista – kto to? Zakres podmiotowy?

Których pracodawców dotyczy obowiązek ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Procedura ustalenia regulaminu – współpraca z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

Treść regulaminu:

  • zakres regulacji obligatoryjnych,
  • zakres regulacji dodatkowych, które pracodawca może wprowadzić w regulaminie,
  • czy regulamin musi obejmować także inne osoby poza pracownikami (np. zleceniobiorców),
  • czy pracodawca musi zezwolić w nim na zgłoszenia anonimowe,
  • regulacje regulaminu dotyczące właściwego organu wewnętrznego,
  • procedura prac organu wewnętrznego.

Zakaz działań odwetowych.

Wejście regulaminu w życie i obowiązek zapoznania z nim pracowników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

 

BLOK II: Sygnaliści a RODO (trener: dr Monika Brzozowska-Pasieka)

Dane osobowe sygnalistów w świetle Rozporządzenia RODO.

Wewnętrzna czy zewnętrzna skrzynka kontaktowa – jak chronić dane osobowe sygnalistów?

Prowadzenie postępowania z zawiadomienia sygnalistów – jakie kroki przedsięwziąć w świetle RODO.

Dostęp stron postępowania do danych osobowych sygnalistów – gwarancje prawne.

Fałszywe zawiadomienia a odpowiedzialność prawna sygnalistów.

Dane osobowe sygnalistów po zakończeniu postępowania – przechowywanie, przetwarzanie, usunięcie danych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Sygnaliści – zmiany w przepisach wewnętrznych w oparciu o projekt ustawy

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi