23.02.2023

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie zapisów prawa autorskiego oraz wskazanie najczęstszych błędów, a także konstruowanie wzorów umów z poprawnymi klauzulami prawno – autorskimi.

Jeśli choć raz zastanawiałeś się jak przygotować umowę na wykład, koncert, utwór, jeśli masz wątpliwości jak przygotować umowę o dzieło autorskie tak by nie została zakwestionowana jako umowa zlecenie, jeśli nie do końca wiesz jak zapisać w umowie kwestie związane z organizacjami zbiorowego zarządzania (np. ZAIKS), jeśli chciałbyś przygotować dokumentację dotyczącą wizerunku a nie wiesz jak przygotować oświadczenie/umowę, jeśli masz obiekcje czy wolno przyjmować utwory jako darowizny (np. stare zdjęcia) – to szkolenie jest dla Ciebie!

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m.in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.02.2023 (Czwartek)

Wstęp do prawa autorskiego – omówienie najważniejszych kwestii dotyczących umów:

  • utwór w umowach (w odróżnieniu od dzieła),
  • koncert jako element prawa pokrewnego,
  • wykład/cykl wykładów.

Umowa o dzieło/umowa zlecenie/umowa o dzieło autorskie – którą wybrać do danego działania w instytucji kultury;

  • różnice pomiędzy umowami

Kodek cywilny a ustawa o prawie autorskim – co trzeba wiedzieć o umowach; jakie przepisy dotyczące umów zawiera ustawa o prawie autorskim.Zapisy RODO w umowach prawno – autorskich.

Piszemy umowy…-przygotowywanie wraz z trenerem wzorów umów do wykorzystania w codziennej pracy:

  • umowa o dzieło, które ma powstać (np. logotyp) wraz z przeniesieniem praw autorskich:
   • określenie stron, przedmiotu umowy, zasad współpracy,
   • zaskakujące reakcje twórców i możliwość ich przewidzenia w umowie (odstąpienie/wypowiedzenie umowy – jak to poprawnie uregulować w umowie),
   • kary umowne – jak je prawidłowo zapisać,
   • najczęstsze błędy w umowach o utwory przyszłe,
  • umowa licencyjna na wykład autorski:
   • czy wykład może być autorski i jak to zapisać w umowie a następnie udowodnić?
   • jak przygotować umowę na cykl wykładów/spotkań?
   • najczęstsze błędy, których należy unikać w umowach licencyjnych,
   • przykłady poprawnych zapisów dotyczących nagrywania i odtwarzania wykładu,
  • wizerunki i umowy/oświadczenia dotyczące wykorzystania wizerunków:
   • wizerunek w prawie autorskim i kodeksie cywilnym – kiedy potrzebna zgoda i kiedy zgoda nie jest konieczna (wizerunki osób publicznych, wizerunki w tle),
   • umowa na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku,
   • wizerunek jako dobro osobiste – o czym należy pamiętać w umowie,
  • umowa na wykonanie koncertu – prawa pokrewne,
   • artyści wykonawcy i ich prawa,
   • uprawnienia organizatora,
   • zbiorowe zarządzenie prawami autorskimi (opłaty do ZAIKS lub/i innych organizacji),
   • zapisy dotyczące odstąpienia od umowy w przypadku siły wyższej lub zawinienia artystów wykonawców,

Umowy darowizny:

  • darowizny przedmiotów/zdjęć do instytucji kultury:
   • przepisy kodeksu cywilnego dotyczące darowizn,
   • zapisy umowne dotyczące przenoszenia własności do egzemplarzy, na których utrwalono utwór,
   • zapisy dotyczące wizerunków na zdjęciach,
   • oświadczenia prawno – autorskie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

Online, 23.02.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi