29.08.2022

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie się z tematyką związaną z zapewnieniem dostępności w urzędzie w świetle przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zapoznanie z problematyką umów na realizację zadań publicznych zawieranych z podmiotami innymi niż podmioty publiczne.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6.

Sposób zapewnienia dostępności generalnie określa art. 6 ustawy, ale to podmiot przekazujący środki publiczne powinien określić w umowie warunki, które musi spełnić organizacja/przedsiębiorca, aby dane zadanie było realizowane w sposób dostępny. Organizacja/przedsiębiorca są zobowiązani wyłącznie do spełnienia tych warunków, które wynikają z umowy.

Jak więc przygotować taką umowę? Odpowiedź na to pytanie otrzymają Państwo na szkoleniu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 09:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla koordynatorów ds. dostępności, członków zespołów ds. dostępności, pracowników działów zamówień i księgowości.

Prowadzący
dr Michał Urban

Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką niepełnosprawności w różnych obszarach życia. Zna tematykę niepełnosprawności, dostępności i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością zarówno od strony prawnej, jak i codziennego życia.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.08.2022 (Poniedzialek)

Wprowadzenie do tematyki osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do tematyki niepełnosprawności.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności wynikających z art. 6 w kontekście wymagań zapisów przepisu art. 4 ust 3 i 4 ustawy.

Działania w ramach zapewnienia dostępności wynikające z art. 4 ust 3 i 4 ustawy – omówienie treści i genezy przepisu na podstawie założeń, jakie przyświecały ustawodawcy wprowadzającemu przepis. 

Praktyczne stosowanie art. 4 ust 3 i 4 ustawy – omówienie wzorów zapisów umownych na podstawie kilku przykładowych umów.

Jak wygląda praktyka stosowania zapisów art. 4 ust 3 i 4 ustawy.

Skarga do Prezesa PFRON na brak dostępności – czy nam to grozi? Zasygnalizowanie problemu. Praktyczne porady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-08-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-08-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Umowy na realizację zadań publicznych zawierane z podmiotami innymi niż podmioty publiczne – obowiązki wynikające z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Online, 29.08.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi