Termin szkolenia gwarantowany
29.08.2022

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie się z tematyką związaną z zapewnieniem dostępności w urzędzie w świetle przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zapoznanie z problematyką umów na realizację zadań publicznych zawieranych z podmiotami innymi niż podmioty publiczne.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6.

Sposób zapewnienia dostępności generalnie określa art. 6 ustawy, ale to podmiot przekazujący środki publiczne powinien określić w umowie warunki, które musi spełnić organizacja/przedsiębiorca, aby dane zadanie było realizowane w sposób dostępny. Organizacja/przedsiębiorca są zobowiązani wyłącznie do spełnienia tych warunków, które wynikają z umowy.

Jak więc przygotować taką umowę? Odpowiedź na to pytanie otrzymają Państwo na szkoleniu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 09:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • case studies
  • dyskusja
  • prezentacja
  • warsztat
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla koordynatorów ds. dostępności, członków zespołów ds. dostępności, pracowników działów zamówień i księgowości.

Prowadzący
dr Michał Urban

Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką niepełnosprawności w różnych obszarach życia. Zna tematykę niepełnosprawności, dostępności i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością zarówno od strony prawnej, jak i codziennego życia.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.08.2022 (Poniedzialek)

Wprowadzenie do tematyki osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do tematyki niepełnosprawności.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności wynikających z art. 6 w kontekście wymagań zapisów przepisu art. 4 ust 3 i 4 ustawy.

Działania w ramach zapewnienia dostępności wynikające z art. 4 ust 3 i 4 ustawy – omówienie treści i genezy przepisu na podstawie założeń, jakie przyświecały ustawodawcy wprowadzającemu przepis. 

Praktyczne stosowanie art. 4 ust 3 i 4 ustawy – omówienie wzorów zapisów umownych na podstawie kilku przykładowych umów.

Jak wygląda praktyka stosowania zapisów art. 4 ust 3 i 4 ustawy.

Skarga do Prezesa PFRON na brak dostępności – czy nam to grozi? Zasygnalizowanie problemu. Praktyczne porady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-08-2022)
  • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-08-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
  • certyfikat (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte