29.12.2023

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Zatrudnienie wiąże się z wieloma działaniami pracodawcy, z czego podczas szkolenia zwrócimy uwagę na informację o warunkach zatrudnienia. Szczególnie, że planowane są bardzo znaczące zmiany zakresu jej treści, do których warto się przygotować wcześniej, zwłaszcza, że projekt zmian w obecnej treści może wywoływać znaczące wątpliwości.

Planowane zmiany to jednak nie tylko treść tej informacji – dotyczą również bardzo silnie umów na okres próbny oraz samej treści umowy o pracę.

Przepisy zawierają zamknięty katalog rodzajów umów o pracę – dwie umowy terminowe i jedną bezterminową, przy czym znacząco widoczne jest nakierowanie na zatrudnienie w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Stąd chociażby umowy na okres próbny i na czas określony są limitowane, przy czym limity te w praktyce często budzą wątpliwości.

Błędy praktyczne pojawiają się w treści umów o pracę. Pracodawcy mają często problem z prawidłowym dookreśleniem np. miejsca pracy, powstają wątpliwości odnośnie pracy na stanowiskach łączonych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za zatrudnianie i organizację pracy podległych pracowników.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Rodzaje umów o pracę.

Umowa na okres próbny:

  • maksymalny okres, na jaki umowa może zostać zawarta,
  • sytuacje, w których możliwe jest ponowne zawarcie umowy.

Projektowane zmiany odnośnie umowy na okres próbny:

  • długości umowy uzależnione od zamiaru późniejszego zatrudnienia,
  • możliwość wydłużania umowy o okresy nieobecności,
  • ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Umowa na czas określony:

  • limity umów na czas określony,
  • sytuacje, w których limity nie obowiązują – przypadki wymienione w art. 251 k.p. oraz szczególne przesłanki zawierania umów okresowych wynikające z przepisów odrębnych,
  • problematyka tzw. umowy na zastępstwo – kiedy mamy do czynienia z zastępstwem, czy osoba zastępująca może mieć inne warunki zatrudnienia niż zastępowany, skutki nieprawidłowego zakwalifikowania umowy,
  • skutki przekroczenia limitów umów.

Umowa na czas niekreślony.

Treść umowy o pracę:

  • rodzaj pracy – czy można określić dwa rodzaje pracy w umowie, jak ustalić wynagrodzenie przy dwóch rodzajach pracy, jak w konsekwencji dwóch stanowisk z różnymi stawkami wynagrodzenia określić np. wynagrodzenie za dyżur czy pracę nadliczbową,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • określenie limitu, po przekroczeniu którego niepełnoetatowiec ma prawo do dodatku takiego, jak za pracę nadliczbową,
  • inne postanowienia umowne – czy rozszerzać podstawowe zapisy umowne, skutki umieszczenia w umowie zapisów odnośnie czasu pracy (system, rozkład).

Projektowane zmiany w zakresie treści umowy o pracę.

Forma umowy o pracę.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

  • treść informacji,
  • termin przekazania,
  • skutki nieprzekazania informacji,
  • zmiany warunków zatrudnienia.

Projektowane zmiany zakresu informacji o warunkach zatrudnienia:

  • znaczące rozszerzenie zakresu treści informacji o warunkach zatrudnienia,
  • zmiana terminu przekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowelizacja Kodeksu Pracy – umowy o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi