Termin szkolenia gwarantowany
27.07.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Na szkoleniu omówione zostaną informacje związane z rodzajami umów cywilnoprawnych jakie mogą być zawierane z twórcami, artystami-wykonawcami, zasady ich przygotowywania oraz przedstawione będą przyczyny podważania umów o dzieło przez ZUS.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zarządzających personelem i pracowników działów kadrowych w instytucjach kultury.

Prowadzący
Monika Karwaszewska

Teoretyk muzyki, dr hab. Pracuje w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jako nauczyciel akademicki oraz pełni funkcję Kierownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.07.2021 (Wtorek)

Kwalifikacja umowy cywilnoprawnej dla twórcy i artysty-wykonawcy. Aspekty prawne i podatkowe:

 • umowa o dzieło,
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich,
 • umowa zlecenia,
 • umowa licencyjna,
 • umowa wydawnicza z autorem,
 • umowa z wytwórnią fonograficzną.

Przedmiot umowy, forma i tryb zawarcia umowy – warsztat praktyczny z prezentacją przykładowych wzorów umów.

Przyczyny podważania umów o dzieło przez ZUS – studium przypadków.

Przeniesienie praw czy licencja? Warianty umowy dla zamawiającego.

Pola eksploatacji utworów i artystycznych wykonań z uwzględnieniem wirtualnych pól eksploatacji.

Korzyści wynikające z projektowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Umowy z twórcami i artystami-wykonawcami – aspekty prawne, podatkowe i wirtualne (kurs VK - zjazd III)

Online, 27.07.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi