01.07.2021

Czwartek

9:00-15:00
Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej współpracy z prasą, zarządzania biurem prasowym czy radzenia sobie z naruszeniem prawa w Internecie. Dodatkową wartością spotkania będzie integracja środowiska rzeczników prasowych oraz możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Podczas spotkania praktycy udzielą bardzo skutecznych porad dotyczących m.in. możliwości reakcji na prasowe manipulowanie informacjami, korzystania z anonimowych źródeł, naruszania dóbr osobistych (osób fizycznych i urzędów). Eksperci – prawnicy występujący w procesach prasowych – podpowiedzą jak napisać sprostowanie bez błędów formalnych, w jaki sposób skutecznie usunąć treści z sieci („cyfrowe prawo do zapomnienia), jak uzyskać przeproszenie na portalach informacyjnych, społecznościowych czy plotkarskich.

Adwokaci specjalizujący się w sferze własności intelektualnej wskażą również możliwości i zagrożenia płynące z kopiowania cudzych treści w Internecie, a także przedstawią Forum to również doskonałe i efektywne rady dotyczące zarządzania biurem prasowym, a także pracy rzecznika (zadania i cele)
w sytuacji kryzysu. Podjęta zostanie także próba ukazania praktycznego zastosowania prawa w Internecie w kontekście pracy rzecznika prasowego.

 

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa
 • rzecznicy prasowi administracji publicznej,
 • pracownicy działów prasowych oraz działów promocji,
 • podmioty (osoby, organy, instytucje), które są zobligowane do udzielania informacji publicznej,
 • wszystkie osoby, które współpracują z prasą (ogólnopolską, lokalną, internetową itp.),
 • wszystkie podmioty zainteresowane tematyką szkolenia.
Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej

Dzień 1

01.07.2021 (Czwartek)

9:00-9:40 Prawo prasowe w praktyce – problematyka reakcji na obraźliwy materiał prasowy

Materiał prasowy – kiedy faktycznie mamy do czynienia z naruszeniem prawa. Jakie stwierdzenia NIE naruszają dóbr osobistych?

Subiektywne odczucia i ich obiektywna ocena:

  • analiza wybranych pozwów „chłodnym okiem prawnika”.

„Urząd nie może się obrazić”:

  • analiza wyroków sądowych, w których występował urząd (jednostka/instytucja).

Instytucja nie posiada dobrego imienia?

  • problematyka instytucji, które od zawsze wzbudzają niechęć – czy posiadają dobre imię?

Jakie informacje w prasie naruszają dobre imię:

  • przegląd orzecznictwa.
9:40-10:20 Dane osobowe w pracy rzecznika prasowego

Dane osobowe osób publicznych. Czy każdy pracownik urzędu jest funkcjonariuszem publicznym?

  • dane dotyczące majątku,
  • dane dotyczące wynagrodzenia,
  • dane dotyczące kar, nagród,
  • dane dotyczące.

Dane kontrahentów – informacja dotycząca zawarcia umowy, imion i nazwisk kontrahentów urzędu, dane dotyczące kontroli itp.

Dane beneficjentów – informacja o dotacji, informacja o kontroli, protokoły z kontroli.

Udzielanie danych do prasy:

  • anonimizacja danych – kto dokonuje rzecznik czy dziennikarz?
  • odpowiedzialność rzecznika prasowego za przekazanie danych osobowych prasie.
10:40-11:20 Sprostowanie, wezwanie, polemika, odpowiedź – reakcja rzecznika na materiał prasowy. Skuteczne podpowiedzi ekspertów

Reakcja na materiał prasowy. Auto-sprostowanie, sprostowanie, przeproszenie Czym się różnią i w jaki sposób je zredagować by zostały opublikowane.

„Aresztowanie materiału” w polskim orzecznictwie. Jak skutecznie napisać wniosek.

Prawo do zapomnienia w praktyce – jak i co należy wskazać, by usunąć tekst z sieci.

Uczmy się na błędach ale … cudzych – problematyka sprostowania i analiza przegranych przez instytucje licznych wyroków sądowych:

  • do kogo piszemy – w telewizji, w Internecie, w wydaniu lokalnym gazety. Jak sprawdzamy kto tak naprawdę jest redaktorem naczelnym?
  • co piszemy – jak sprawić by sprostowanie było dwukrotnością fragmentu tekstu. Bardzo praktyczne podpowiedzi dotyczące liczby znaków.
  • kogo podpisujemy – kto powinien się podpisać i dlaczego nie rzecznik.
  • jakie są dodatkowe wymogi formalne sprostowania?
  • jak reagować na opinie i nieuzasadnione tezy?

Sprostowanie „na pudelku”. Sprostowanie do portali informacyjnych (np. wp.pl), społecznościowych (np. facebook), plotkarskich (np. pudelek.pl).

Sprostowanie do administratorów forum – czy jest dopuszczalne?

Czy prawo prasowe dotyczy podmiotów nie będących prasą?

11:20-12:00 Prawo autorskie w pracy rzecznika – problematyka treści i wizerunków w materiałach promocyjnych

Co można umieszczać w materiałach promocyjnych czyli o korzystaniu z cudzej twórczości:

  • cytowanie z Internetu – czy trzeba za to płacić?
  • cytowanie z książek, prac, gazet itp.
  • cytowanie filmów na stronie internetowej instytucji – czy jest dozwolone?
  • umieszczanie fotografii w materiałach (problematyka tzw. „starych fotografii”)
  • inspiracja a plagiat czyli „ile cukru w cukrze”?

Czy prasa/portale/blogerzy mogą kopiować teksty przygotowane przez rzecznika i podpisywać je jako własne? Jak reagować?

12:40-14:00 „Gorący kartofel”, czyli kryzys w instytucji. Rola rzecznika prasowego

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – praktyczne wskazówki:

  • przygotowanie organizacyjne,
  • proponowany plan przeciwdziałania,
  • sztab kryzysowy.

„Uwaga! Nadchodzi!” – jak zorientować się, że kryzys jest blisko?

„Co z oczu, to z serca”, czyli o ludzkim czynniku w kryzysach.

Czy to już kryzys?

Jednak wybuchnął – jak działać w sytuacji realnego kryzysu:

  • opanowanie paniki w instytucji – ścisły podział działań,
  • rola rzecznika: przygotowane procedury działania,
  • rola kierownictwa: czy powinni występować?
  • zaangażowanie innych wydziałów,
  • przygotowane zestawy oświadczeń: przeproszenie, sprostowanie, wyjaśnienia, polemika itp.,
  • informacje umieszczane na stronie WWW i przesyłane do prasy.

Analiza przypadków.

A po kryzysie… Analiza sytuacji i wnioski.

14:20-15:00 Wizerunki w materiałach promocyjnych

Wizerunki z imprezy masowej.

Wizerunki dzieci.

Wizerunki pracowników.

Wizerunki funkcjonariuszy publicznych.

Wizerunki celebrytów.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-06-2021)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "28-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Vademecum rzecznika prasowego – jak działać zgodnie z prawem i nie zwariować

Online, 01.07.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi