02.07.2021

Piątek

9:00-15:00
Online
od 499 PLN
Cel

Wiedza z zakresu prawa w Internecie to obecnie niezbędnik każdego rzecznika prasowego. Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy w „pigułce” i vademecum dla wszystkich, którzy choć raz spotkali się z naruszeniem prawa w Internecie, ale też możliwość wymiany doświadczeń, uzyskanie bogatych materiałów szkoleniowych a także integracja środowiska rzeczników prasowych w warunkach online.

Ideą przewodnią szkolenia jest problematyka naruszania prawa w Internecie. Niemal codziennie, każdy rzecznik prasowy spotyka się z pejoratywnymi komentarzami, wulgaryzmami oraz nieprawdziwymi informacji o instytucji (czy też o osobach fizycznych) dostępnych publicznie w Internecie. W ostatnim czasie, bardzo często w mediach społecznościowych i na forach internetowych znaleźć można również, wykonane z ukrycia, wizerunki rzeczników, włodarzy, prezesów spółek czy też pracowników instytucji.

Nasi eksperci opowiedzą o tym w jaki sposób uzyskać dane osobowe anonimowego użytkownika, kogo pozywać lub oskarżać, w jaki sposób skutecznie wykasować pliki i treści z forum internetowego, jak chronić wizerunki i jak walczyć z „ukrytym mikrofonem” czy bezprawnym nagrywaniem kamerą lub telefonem komórkowym. Informatyk – biegły sądowy – podpowie jak legalnie przeprowadzić dochodzenie internetowe i zidentyfikować (skutecznie) dane naruszyciela i pokaże, ile informacji zostawia naruszyciel.

Praktycy podpowiedzą także w jaki sposób działać, gdy mamy do czynienia z podmiotem zagranicznym (dostawca usług internetowych, anonimowy użytkownik, administrator) lub gdy serwer jest za granicą, a także jak przeprowadzać postępowanie sądowe posiadając jedynie dowody cyfrowe.

 

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa
 • rzecznicy prasowi administracji publicznej,
 • pracownicy działów prasowych oraz działów promocji,
 • podmioty (osoby, organy, instytucje), które są zobligowane do udzielania informacji publicznej,
 • wszystkie osoby, które współpracują z prasą (ogólnopolską, lokalną, internetową itp.),
 • wszystkie podmioty zainteresowane tematyką szkolenia.
Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Kolejny termin szkolenia
01.07.2021 Vademecum rzecznika prasowego – prawo w Internecie Online dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku

Dzień 1

02.07.2021 (Piątek)

9:00-10:00 Zagadnienia wstępne dotyczące naruszeń w Internecie

Dobra osobiste najczęściej naruszane w sieci – prywatność, godność, wizerunek, uczucia religijne, własność intelektualna.

Specyfika forum internetowego:

  • czy podczas dyskusji internetowej można więcej?
  • ciekawe orzeczenia sądowe dotyczące języka internautów.

Wolność wyrażania opinii i swoboda wypowiedzi w debacie:

  • analiza wyroku ETPC w sprawie Braun przeciw Polsce (nr skargi: 30162/10).

Pomówienia i znieważenia w sieci (fora internetowe, lokalne portale, e-dzienniki):

  • co NIE jest pomówieniem i znieważeniem,
  • kiedy NIE naruszamy dóbr osobistych.

Opinie i komentarze w sieci – czy są dozwolone. Orzeczenia dotyczące portalu „znanyprawnik.eu” (sygn. akt IV CSK 270/12).

Prawnik, lekarz, rektor, dziennikarz, bloger – czy są osobami publicznymi? Analiza na podstawie orzeczeń sądowych.

10:00-11:00 „Hejt” i „hejterzy” w sieci – czy faktycznie są bezkarni, jak pozwać hejterów. „Luki prawne” w ustawach

Jak uzyskać dane osobowe anonimowych użytkowników – droga karna, cywilna oraz administracyjna.

Uzyskanie danych osobowych od administratorów – podstawa prawna. Analiza wyroku NSA z 21.08.2013 o.

Praktyczne wskazówki konstruowania pism w celu uzyskania danych osobowych – droga karna, cywilna, administracyjna.

Uwaga na czas! – problematyka przedawnienia dochodzenia roszczeń karnych (pomówienie) i cywilnych (zadośćuczynienie).

Pozywanie administratora – czy w Polsce może się udać?

  • obowiązki administratora w przypadku zgłoszenia naruszeń,
  • „wiarygodna informacja” – problematyka zgłoszeń od osób fizycznych lub firm,
  • zgłoszenie nadużyć i naruszeń – praktyczne wskazówki dla pokrzywdzonych,
  • brak danych osobowych anonimowych użytkowników – czy można pozwać administratora, w jakich sytuacjach i na jakiej podstawie? Analiza orzeczeń sądowych.
11:30-12:15 Sądowe „aresztowanie materiału internetowego” – czy w Polsce możliwy jest zakaz umieszczania treści w Internecie?

Jaki sąd właściwy w przypadku treści zamieszczonych w Internecie?

Czy możemy pozywać w Polsce podmioty z zagranicy:

  • Rozporządzenie 44/2001.

Co należy przedłożyć sądowi?

Dokumenty cyfrowe – jak są traktowane przez sąd?

W jaki sposób powinny być zabezpieczone dowody cyfrowe:

  • problematyka zabezpieczenia notarialnego.
12:30-13:15 Naruszenie dóbr osobistych instytucji – czy instytucja może się „obrazić” za teksty umieszczane w Internecie?

Kiedy NIE mamy do czynienia z naruszeniem dobrego imienia instytucji (urzędu, firmy, przedsiębiorcy):

  • przykłady orzeczeń sądowych.

Naruszenie logotypu/nazwy jako znaku identyfikującego instytucję:

  • orzeczenie w sprawie znaku portalu aukcyjnego Allegro.

Naruszenie dóbr osobistych w utworach prezentowanych w Internecie – czy artystom wolno więcej? Analiza orzeczeń sądów polskich oraz ETPC.

Podmioty, które mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko naruszycielowi – urząd, pracownicy instytucji, organ?

Kogo pozywać i przed jaki sąd w przypadku podmiotów zagranicznych.

13:15-14:00 Wykorzystywanie wizerunków w pracy rzecznika

Prezentowanie wizerunków na stronach internetowych instytucji i w materiałach promocyjnych.

Odpowiedzialność rzecznika za naruszenie prawa do wizerunku osób trzecich.

Naruszenie wizerunku (rzecznika, radnego, prezydenta miasta):

  • prawa osób publicznych a prawo do wizerunku,
  • przykłady orzeczeń sądowych w sprawach o naruszenie prawa do wizerunku w Internecie.

„Ukryta kamera” i publikowanie wizerunków w Internecie – co można zrobić? Jak się bronić? Jak działać?

Wizerunki budynków, wizerunki logotypów – czy są chronione?

  • przykłady orzeczeń sądowych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-06-2021)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "29-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Vademecum rzecznika prasowego – prawo w Internecie

Online, 02.07.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi