Termin szkolenia gwarantowany
21.07.2023

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie m.in. wybranych sytuacji VAT w Instytucjach Kultury w 2023 r., umów cywilnoprawnych w Instytucjach Kultury, podatku VAT oraz podatku naliczonego i ewidencji w Instytucjach Kultury w 2023 r.

Uczestnicy poznają faktury ustrukturyzowane, likwidację faktur papierowych w IK oraz KSeF likwidujący faktury papierowe. Poznają zmiany w polityce rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów w IK.

Ważne! Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.

Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie:

  • procesów fakturowych,
  • obiegu dokumentów,
  • wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.
string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

Prowadzący
dr Michał Szczypiór

trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.07.2023 (Piątek)

Instytucje kultury – podmioty prowadzące działalność kulturalną, jak podatnicy podatku VAT:

  • pojęcie podatnika VAT,
  • czy instytucja kultury ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?
  • forma prawna jednostki kultury bez znaczenia dla jej statusu VAT,
  • działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT,
  • czy działalność instytucji kultury jest działalnością gospodarczą?
  • dodatkowa działalność instytucji kultury,
  • stawki w podatku VAT,
   • które czynności korzystają ze zwolnienia jako usługi kultury i dostawa towarów ściśle związana z usługami kultury
   • które czynności nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT

Wybrane sytuacje VAT w instytucjach kultury w 2023 r.:

  • kina rozliczają VAT w 2023 r.
  • muzea rozliczają VAT w 2023 r.
  • teatry rozliczają VAT w 2023 r.
  • biblioteki rozliczają VAT w 2023 r.
  • samorządowe instytucje kultury rozliczają VAT w 2023 r.

Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury a podatek VAT:

  • umowy najmu, dzierżawy,
  • media przy umowach najmu, dzierżawy,
  • nieodpłatne świadczenia: nieodpłatne przekazania, nieodpłatne świadczenia, darowizny, nagrody w konkursach w 2023r.,
  • usługi reklamy świadczone przez instytucje kultury w 2023 r. a GTU 12 w JPK VAT,
  • tarcza antyinflacyjna i zmniejszenie stawek VAT w rozliczeniach IK w 2023 r.,
  • GTU 1-13 w rozliczeniach IK,
  • podmioty powiązane i symbol TP czy z własną gminą również?

VAT w instytucjach kultury w 2023 r. w pytaniach i odpowiedziach:

  • co z kasą fiskalną w IK w 2023 r.?
  • czy IK ma obowiązek stosować prewskaźnik?
  • czy IK ma obowiązek raportować o schematach podatkowych MDR?
  • czy procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałaniu unikania raportowania jest obowiązkowa w IK?
  • czy IK jest promotorem, korzystającym czy wspomagającym w MDR?
  • czy kary biblioteczne są opodatkowane?
  • czy wynajem sprzętu muzycznego jest opodatkowany?

Instytucje kultury wystawiają faktury w 2023 r.:

  • ogólne zasady wystawiania faktur przez instytucje kultury, ważne zmiany w terminach wystawiania faktur VAT w 2021-2023 r.,
  • faktury korygujące w instytucjach kultury w 2023 r. Czy potrzebne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w 2023 r.?
  • faktury zaliczkowe wystawiane dla instytucji kultury bez zapłaty. Czy mamy do czynienia z fakturą w 2023 r.?
  • faktury wystawiane przez instytucje kultury za najem, za który najemca nie płaci czynszu, czy czynsz czy odszkodowanie?
  • prawidłowe wystawianie faktur na otrzymywane dotacje
  • import usług w instytucjach kultury i dokumenty wewnętrzne w instytucjach kultury w 2023 r.

Podatek naliczony i ewidencje w instytucjach kultury w 2023 r.:

  • ogólne zasady rozliczania VAT naliczonego po zmianach na 2022-2023 r.,
  • termin rozliczania VAT naliczonego przez instytucje kultury w 2022-2023 r.,
  • czy instytucje kultury, kiedy i w których przypadkach mają prawo odliczać VAT?
  • sprzedaż mieszana w instytucjach kultury a roczna korekta podatku naliczonego, co z prewskaźnikiem w IK?
  • zasady obliczania podatku VAT naliczonego tzw. strukturą. Uwaga planowane zmiany na 2023 r. i zapowiedź zmian na 2024 r.

Faktury ustrukturyzowane. Likwidacja faktur papierowych w IK. KSeF likwidujący faktury papierowe, zmiany w polityce rachunkowości, zasadach obiegu dokumentów w IK:

  • co to jest Faktura Ustrukturyzowana
  • KSEF a PEF, czy obie platformy pozostaną?
  • zapowiedź likwidacji JPK _VAT,
  • rodzaje faktur i dokumentów wprowadzanych na KSEF,
  • likwidacja not korygujących jako niezgodnych z dyrektywą rady 2006/112/we,
  • które faktury „przejdą” przez KSEF, co z fakturami od podatników zwolnionych z VAT ( art. 43 lub/i art. 113 ustawy VAT),
  • dokumentacja wewnętrzna KSEF_NADANIE,
  • KSEF _UPRAWNIENIE-błędne rozporządzenie w sprawie ksef (już po części naprawione),
  • KSEF_UPOWAŻNIENIE.
  • lista minimalnych czynności wymaganych do wdrożenia przed wprowadzeniem nowego obowiązku: zasady obiegu dokumentów w tym Faktur VAT (toż KSEF likwiduje fakturę papierowa), do polityka rachunkowości, konieczność wdrożenia api wejście/ wyjście, konieczność zapoznania pracowników z nowymi zasadami, w większych podmiotach najprawdopodobniej przejście na 100% uwierzytelniania wewnętrznego elektronicznego,
  • rozporządzenie wykonawcze do KSEF – poziomy uprawnień, zasady modyfikacji uprawnień, zasady dalszych uprawnień,
  • czy faktury ustrukturyzowane w 2023 r. Są już z nami? Czy w 2023 r. Firma ma wpływ na rodzaj faktur VAT wystawianych przez kontrahenta? Czy kontrahent może w 2023 r. Stosować już faktury ustrukturyzowane?
  • czy sprzeciw IK co do otrzymywania faktur ustrukturyzowanych jest wiążący dla kontrahenta w 2023 r.?
  • co może zrobić kontrahent IK z fakturą ustrukturyzowaną, jeśli IK nie chce takich otrzymywać?
  • dlaczego mimo sprzeciwu IK kontrahent może wprowadzić oprócz faktury papierowej do obrotu również ustrukturyzowaną do portalu?
  • dokumentacja warunków korekty, jak ją tworzyć i czy zawsze trzeba ją mieć w IK, co w sytuacji zastąpienia faktury papierowej ustrukturyzowaną?
  • jakie korzyści w przedmiocie tworzenia dokumentacji warunków korekty dają Faktury Ustrukturyzowane?
  • czy Faktury Ustrukturyzowane mają wpływ na dokumentację warunków korekty?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-07-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-07-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte