26.06.2023

Poniedzialek

Warszawa/Online
od 449 PLN
Cel

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.

Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w  trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.

Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.

Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.06.2023 (Poniedzialek)

Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposób czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń.

1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.

2. Ustawa VAT:

     • definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych,
     • omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach.

3. Znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.

4. Wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

1. Czynności podlegające opodatkowaniu.

2. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów.

Stawki podatku VAT i zwolnienie z opodatkowania.

1. Stawka podstawowa 23 % jak stosować na przykładach.

2. Stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych.

3. Czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT – zasady stosowania zwolnienia.

4. Czasowe obniżenie stawek VAT w celu zapobiegania inflacji oraz konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie – zasady stosowania.

Moment powstania obowiązku podatkowego.

1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?

2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne.

3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste i inne.

4. Zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług.

1. Ogólne zasady wystawiania faktur:

     • kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
     • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
     • refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
     • faktury uproszczone,
     • faktury do paragonu.

2. Informację jakie muszą zwierać faktury:

     • obowiązkowe dane na fakturze,
     • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.

3. Korygowanie danych na fakturach z uwzględnieniem zmian:

     • faktura korygująca a nota korygująca,
     • zasady ujmowania faktury korekty „in minus” i „in plus” w ewidencji JPK.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podatek VAT dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Warszawa/Online, 26.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi