07.12.2023

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z podatkiem VAT, które mają wpływ na prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce.

W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia podatku VAT oraz zasad wystawiania i korygowania faktur sprzedaży.

Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
09.10.2023 VAT w działalności Instytucji Kultury – zasady, problemy i zmiany Online Teresa Krawczyk Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

07.12.2023 (Czwartek)

Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposób czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń:

  • regulacje prawne obowiązujące w Polsce,
  • ustawa VAT:
   • definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych,
   • omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach,
  • znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania,
  • wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  • czynności podlegające opodatkowaniu,
  • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów.

Stawki podatku VAT i zwolnienie z opodatkowania:

  • stawka podstawowa 23 % jak stosować na przykładach,
  • stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych,
  • czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT – zasady stosowania zwolnienia,
  • czasowe obniżenie stawek VAT w celu zapobiegania inflacji oraz konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie – zasady stosowania.

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług:

  • ogólne zasady wystawiania faktur:
   • kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
   • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
   • refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
   • faktury uproszczone,
   • faktury do paragonu,
  • informację jakie muszą zwierać faktury:
   • obowiązkowe dane na fakturze,
   • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
  • korygowanie danych na fakturach z uwzględnieniem zmian:
   • faktura korygująca a nota korygująca,
   • zasady ujmowania faktury korekty „in minus” i „in plus” w ewidencji JPK.

Terminy wystawiana faktury a rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – przykłady:

  • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
  • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne,
  • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – memoriał, kasa, faktura – przykłady praktyczne dla najmu, dzierżawy, refaktury za media, ochrony, wywłaszczenia, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego i inne,
  • zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy nie muszę – przykłady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podatek VAT dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Online, 07.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi