Termin szkolenia gwarantowany
05.04.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu omówienie pakietu zmian, które obowiązywały od 2022 r. oraz po zmianach od 2023 r. na przykładach, wyjaśnienie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych w JST i jednostkach podległych oraz najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.

Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE dotyczące min. rozliczania dotacji i zakresu opodatkowania dotacji UE wpływające na sposób rozliczania podatku.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz CUW-ów.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.04.2023 (Środa)

Zmiany podatku VAT od 2023 r. w tym pakietu SLIM-3 od 04.2023 r.:

  • zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat. – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach,
  • zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT,
  • faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania,
  • elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych,
  • WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej,
  • kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków,
  • zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus,
  • obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji,
  • stawki podatku VAT – podstawowe i obniżone – zasady stosowania,
  • inne zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.

Wyrok TSUE oraz orzecznictwo NSA (wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18) – czy dotacje UE należy opodatkować? – konsekwencje wyroku TSUE dla podatników jako wpływ na bieżące rozliczenia oraz jak podchodzić do rozliczeń w latach poprzednich – przykłady rozliczeń.

Inwestycje dofinansowane z budżetu – naliczenie i odliczenie podatku VAT.

Sprzedaż węgla przez gminy – zasady rozliczania oraz ewidencjonowanie sprzedaży z uwzględnieniem zmian w kasach fiskalnych.

Podatek VAT zmiany w 2022 r. wpływające na bieżące rozliczenia:

  • obrót nieruchomościami (zbycie, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianach) – przykłady,
  • wystawianie i rozliczanie faktur:
   • faktury papierowe,
   • faktury elektroniczne,
   • faktury ustrukturyzowane dobrowolne i obowiązkowe – terminy wejścia w życie obowiązkowych faktur,
   • problemy praktyczne w tym możliwość korekty faktur oraz deklaracji po wszczęciu kontroli podatkowej– wyrok TSUE w sprawie C-48/20,
  • rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur – na przykładach,
   • powstawania obowiązku podatkowego – moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych,
   • wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne,
   • zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady,
  • faktury korygujące in plus, in minus przy fakturach sprzedaży i zakupu w tym moment ujęcia w JPK,
  • kasy fiskalne w tym rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian – na co zwrócić uwagę?
  • zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-03-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte