Termin szkolenia gwarantowany
21.10.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Poznają zmiany, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz będą przygotowani do prawidłowego ewidencjonowania i przekazywania informacji do MF.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną wprowadzone i planowane zmiany. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy naliczania podatku należnego oraz dokonywania odliczeń podatku naliczonego. Uczestnikom przedstawione zostaną zasady prowadzenia ewidencji JPK po zmianach.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkich osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.10.2020 (Środa)

Zasady rozliczania podatku należnego:

  • podstawa opodatkowania, na co zwrócić uwagę,
  • rozpoznanie momentu podatkowego – zasady ogólne i szczególne w ustawie a wpływ na rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT,
  • terminy i zasady wystawiania faktur sprzedaży w tym faktury uproszczone, faktury do paragonów, faktury korekty, noty,
  • wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:
   • najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, umorzenia, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania,
   • nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek,
   • Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 r. a wpływ na stosowanie zwolnienia i niepodlegania wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu, duplikaty legitymacji i świadectw inne świadczenia objęte systemem oświaty oraz pomocą społeczną a wpływ na JPK i rozliczanie podatku VAT,
   • organizacja kolonii, półkolonii, kursów a zasady stosowania zwolnienia i opodatkowania na podstawie interpretacji ogólnej MF,
   • opłaty za wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne,
   • inne wskazane usługi podczas szkolenia.

Zasady odliczania podatku naliczonego:

  • analiza prawa do odliczania na wprost i procentowo na podstawie wyników po kontroli NIK w tym wpływ interpretacji ogólnej z 10.06.2020 r. na wskaźniki WSS i PP.

Elektroniczne przesyłanie ewidencji i deklaracji JPK od 01.10.2020 r.:

  • szczegółowe omówienia rozporządzenia w tym deklaracja i ewidencja,
  • wskazanie nowych obowiązkowych i dobrowolnych danych – nowe kody, procedury, symbole GTU, terminy, dane (towary i usługi wrażliwe).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-10-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie podatku VAT w samorządach – z tym omówienie naliczania i odliczania podatku VAT wraz z prawidłowym prowadzeniem ewidencji JPK po zmianach (szkolenie online)

Online, 21.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi