23-26.04.2024
Sopot
od 2299 PLN
Cel

Szkolenie podzielone jest na trzy segmenty poruszające najważniejsze aspekty rachunkowości budżetowej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z istotnymi elementami z zakresu klasyfikacji wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Zostaną omówione zasady zaciągania zobowiązań, angażowania, środków finansowych i ujmowania operacji gospodarczych poprzedzających wydatek w księgach rachunkowych oraz odpowiedzialność w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Celem drugiej części warsztatów jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym ze środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi w szczególności nakładami majątkowymi na aktywa trwałe oraz remontami środków trwałych, identyfikacją wartości niematerialnych i prawnych zwartych w różnego rodzaju umowach oraz specyfiką inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za wymienione obszary w ewidencji, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie.

Celem ostatniej części jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych, omówienia znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Stacjonarne/Wyjazdowe

Szkolenie min. jednodniowe lub dłuższe. Realizowane stacjonarnie w sali szkoleniowej lub hotelu. W ramach udziału w szkoleniu mamy do zaoferowania pakiety, które różnią się świadczonymi usługami. Pakiet są wybierana na etapie wypełniania formularza zgłoszenia gdzie też znajduję się szczegółowy opis.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
 
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
26.03.2024 ABC rachunkowości budżetowej w pigułce, a najczęstsze błędy Online Ewa Kozakiewicz Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

23.04.2024 (Wtorek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

24.04.2024 (Środa)

Trener

Jarosław Jurga

Ewidencja planu i prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych:

  • ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego,
  • umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków,
  • umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków,
  • przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego,
  • konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania,
  • przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków.

Zakres klasyfikacji środków publicznych.

Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej.

Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji.

Dekretacja dowodu księgowego.

Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów.

Klasyfikacja paragrafów dochodów.

Klasyfikacja paragrafów wydatków.

Obszary problemowe w klasyfikacji:

  • podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  • ulepszenia i remonty
  • zakup energii
  • zakup żywności
  • inne.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Dzień 3

25.04.2024 (Czwartek)

Trener

Jarosław Jurga

Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową:

  • sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP,
  • koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.),
  • inwestycja w obcym środku trwałym.

Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej:

  • okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,
  • rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego,
  • dołączanie i odłączanie części składowych środka trwałego,
  • modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników środka trwałego,
  • specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo,
  • środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych.

Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP:

  • podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych,
  • zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 8.12.2023,
  • ocena gospodarcza przydatności środka trwałego,
  • specyfika zbycia składników mienia ruchomego,
  • ewidencja likwidacji środków trwałych,
  • ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego,
  • klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego.

Zagadnienia problemowe:

  • rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT,
  • nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP
  • inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)
  • wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT,
  • nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie,
  • nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
  • częściowa likwidacja środka trwałego.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Dzień 4

26.04.2024 (Piątek)

Trener

Ewa Kozakiewicz

Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości:

  • obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
  • elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów – czy stosować pieczątkę czy zapisy w polityce rachunkowości?,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Forma dokumentowanych wydatków i jej wpływ na ewidencję rachunkową:

  • opis merytoryczny pracownika i jego wpływ na ujęcie wydatku w paragrafie klasyfikacji budżetowej,
  • opis merytoryczny niezgodny z treścią faktury.

Termin płatności. Jak ustalić termin płatności faktury, jeśli nie został on wskazany w umowie?

Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
Istota zaangażowania wydatków.
Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Aqua Sopot Family & Friends***
ul. Zamkowa Góra 35
81-713 Sopot

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 10 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 23-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
 • 3599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 23-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
 • 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 24-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
 • 3249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 24-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
 • 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z organizatorem.
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Warsztaty z rachunkowości budżetowej w JSFP

Sopot, 23.04.2024 - 26.04.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi