Termin szkolenia gwarantowany
18-20.08.2021
Kazimierz Dolny/Online
od 1149 PLN
Cel

Szkolenie przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Zostaną omówione zagadnienia związane z dyscypliną finansów publicznych, elementy kontroli, zasady opisu faktur. Poruszone zostaną kwestie podróży służbowych i inwentaryzacji, oraz klasyfikacji budżetowej.

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
14.10.2021
15.10.2021
Warsztaty z rachunkowości budżetowej Online Ekspert z zakresu finansów publicznych Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

18.08.2021 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

19.08.2021 (Czwartek)

Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości:

  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
   • zakładowego planu kont,
   • wykazu ksiąg rachunkowych,
   • opisu systemu przetwarzania danych,
  • systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.

Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.

Dyscyplina finansów publicznych.

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych – od 25.06.2021.

Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne,
  • kompensata należności.

Opis faktur za roboty remontowe.

Opis faktur unijnych.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

20.08.2021 (Piątek)

Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

Procedury dot. podróży służbowych – wzór.

Ewidencja zapasów materiałów:

  • data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
  • rozchód z magazynu materiałów,
  • odpowiedzialność magazyniera.

Wybrane elementy inwentaryzacji:

  • odpowiedzialność kierownika jednostki,
  • wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
  • instrukcja inwentaryzacyjna – wzór,
  • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • teren strzeżony – ujęcie w instrukcji inwentaryzacyjnej,
  • oświadczenia składane przez osoby materialnie odpowiedzialne,
  • potwierdzenie sald,
  • protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji,
  • inwentaryzacja majątku użyczenia.

Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422,  § 427, § 430.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2021)
 • 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2021)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2021)
 • 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2021)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2021)
 • 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2021)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2021)
 • 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2021)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji

Kazimierz Dolny/Online, 18.08.2021 - 20.08.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi