23.04.2024

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi windykacji wierzytelności: prewencją, windykacją przedsądową czy zasadami odpowiedzialności za długi.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za windykację wierzytelności w firmach i jednostkach zajmujących się dostawą mediów oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.04.2024 (Wtorek)

Prewencja:

  • badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
  • odpis z KRS jako „dowód osobisty” podmiotu,
  • jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem – elementy ugody i najczęściej popełniane błędy,
  • poprawne zawieranie umów i ugód – wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców i osób fizycznych oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
  • adres zamieszkania, zameldowania i dla doręczeń, który z nich należy wpisywać do umów,
  • zasady zawierania umów z małżonkami,
  • omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, podpisywanie umów i ugód przez pełnomocników i prokurentów, rodzaje prokury,
  • czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi, wynikające z umów i ugód, które zawierają,
  • zasady zawierania umów i ugód z osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych,
  • czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?

Windykacja przedsądowa:

  • wezwania do zapłaty,
  • zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z dłużnikiem (elementy psychologii),
  • zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej z dłużnikiem,
  • uznanie długu, rozłożenie na raty, ugoda przed mediatorem a sąd polubowny,
  • wprowadzanie w firmie jednolitych procedur windykacyjnych, co takie procedury powinny zawierać?
  • zasady wstrzymania dostawy mediów w branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej.

Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:

  • przedawnienie roszczeń z tytułu dostawy mediów,
  • czy można dochodzić roszczeń przedawnionych?
  • zasady naliczania odsetek,
  • zasady zarachowania wpłat.

Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).

Odpowiedzialność małżonków za długi.

Odpowiedzialność współwłaścicieli np. kamienic za długi.

Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za długi.

Odpowiedzialność za długi a śmierć dłużnika.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-04-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-04-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Windykacja wierzytelności u dostawców mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej

Online, 23.04.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi